The Burnout Blueprint: A Guide for Youth and Youth Workers

Despre proiect

Este o inițiativă menită să îmbunătățească integrarea socială, reziliența, bunăstarea și emanciparea tinerilor părinți și a lucrătorilor de tineret care lucrează cu copii cu handicap sau cu nevoi educaționale speciale. Proiectul au început din martie 2024 și se vor încheia în martie 2026. Accentul se pune pe îmbunătățirea capacităților și competențelor lucrătorilor de tineret și ale personalului de sprijin, precum și pe sensibilizarea tinerilor părinți și a lucrătorilor de tineret cu privire la tehnicile eficiente de mindfulness, relaxare și autoîngrijire pentru a preveni epuizarea.

Obiective

Îmbunătățirea integrării sociale, a rezilienței, a bunăstării și a responsabilizării tinerilor părinți și a lucrătorilor de tineret care lucrează cu copii cu dizabilități sau cu nevoi speciale.

Creșterea nivelului de cunoștințe, a competențelor și a capacității de intervenție a lucrătorilor de tineret și a personalului de sprijin.

Creșterea gradului de conștientizare a tinerilor părinți, a lucrătorilor de tineret, a tehnicilor de autoîngrijire prin mindfulness și relaxare pentru prevenirea epuizării, a practicilor eficiente și a poveștilor de succes pentru îmbunătățirea bunăstării fizice și mentale.

Rezultate

Ghiduri și o metodologie elaborate pentru grupul de sprijin pentru tinerii părinți

Un set de instrumente de autoîngrijire prin mindfulness și relaxare pentru prevenirea burnout-ului

Cele mai bune practici și povești de succes privind reziliența și bunăstarea

24 de facilitatori instruiți

105 părinți vor participa la sesiunile grupului de sprijin

415 persoane participante la evenimente de diseminare, 10 000 de persoane informate cu privire la rezultatele proiectului

Îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor lucrătorilor de tineret și ale tinerilor părinți în vederea unei mai bune incluziuni sociale.

Vizibilitate si diseminare

Mai multe detalii la: