Cursuri de simulare și jocuri pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la schimbările climatice și pentru un comportamentul corespunzător în caz de dezastre naturale pentru școlile gimnaziale - ECOSTAND

Despre proiect

Proiectul are o perioadă de implementare de 24 luni, iar bugetul aprobat are o valoare totală de 250000 euro. 

Proiectul abordează douӑ grupuri-țintă: pe de o parte dezvoltă abilitățile și cunoștințele profesorilor din cadrul şcolilor gimnaziale, iar pe de altă parte vizeazӑ pregătirea elevilor lor în domeniul schimbărilor climatice și dobȃndirea unui comportament corespunzător în caz de dezastre naturale.

Scopul proiectului

Proiectul ECOSTAND își propune să influențeze nivelul de cunoștințe și dezvoltarea atitudinilor elevilor legate de probleme de mediu, precum și să stabilească o cultură a prevenirii dezastrelor prin furnizarea de programe de învățământ inovatoare și curicule bazate pe jocuri, materiale de formare și ghiduri metodologice pentru profesori. De asemenea, proiectul urmărește creşterea participӑrii active a elevilor în timpul procesului de învӑţare prin intermediul unui joc de simulare experiențială.

Parteneri

INDEPCIE SCA , Spania

Ozel Adalya Anadolu Lisesi , Turcia

ATERMON B.V, Olanda

POWOW SAS, Franța

ISTITUTO COMPRENSIVO MANERI – INGRASSIA – DON MILANI , Italia

Obiective

 • îmbunătățirea cunoștințelor, abilităților și competențelor a 168 de cadre didactice din învățământul gimnazial de a preda comportamente și reacții în situația dezastrelor climatice și a acțiunilor privind schimbările climatice prin interdisciplinaritate și prin utilizarea jocurilor de simulare;
 • îmbunătățirea gradului de conștientizare a 210 elevi cu privire la comportamente și atitudini adecvate în cazul dezastrelor naturale prin utilizarea de jocuri de simulare;
 • conștientizarea a 8000 de elevi și 3000 de profesori cu privire la necesitatea educației școlare ca răspuns în caz de dezastre naturale.

Rezultate

 • un curriculum inovator, interdisciplinar și bazat pe jocuri ,,Răspunsul la dezastrele naturale și acțiunea climatică”  pentru profesori de gimnaziu de Geografie, Biologie, Fizică, Chimie, Matematică, Educație civică, Literatură, Limbi străine.
 • materiale de formare atractive și interdisciplinare pentru profesorii din învățământul secundar, inclusiv cercetare școlară, activități, lucrări pe proiecte, jocuri de simulare;
 • ghiduri metodologice pilotate și testate pentru cadrele didactice din învățământul gimnazial;
 • 28 de cadre didactice școlare participante la cursul pilotat internațional vor deveni persoane resursă în școala lor și în comunitatea locală;
 • 140 de cadre didactice din învățământul secundar formate la nivel local, câte 20 în fiecare țară parteneră;
 • un joc creat pentru experimentarea și învățarea pregătirii, comportamentelor și reacțiilor adecvate în situații de dezastre naturale și conștientizarea legăturii cauză-efect între schimbările climatice și dezastrele naturale;
 • ghiduri pentru utilizarea jocului în diverse  contexte educaționale;
 • 5 ateliere școlare pentru pilotarea jocului în contextul de învățare în conformitate cu orientările elaborate, câte unul în fiecare țară parteneră;
 • 80 de participanți la 4 mese rotunde organizate în școli pe tema integrării interdisciplinare a NDR&CA.
 • 6 evenimente de diseminare, câte unul în fiecare țară parteneră, totalizând 210 participanți, în cadrul cărora tematica și rezultatele proiectului vor fi prezentate în detaliu;
 • o campanie de conștientizare școlară ,,Pregătire și răspuns la dezastrele naturale“ organizată în cele 6 țări, care se adresează elevilor și profesorilor prin social media.