Soluții de simulare socială pentru creșterea gradului de conștientizare cu privire la efectele schimbărilor climatice - ECOSTREAM

DURATA PROIECTULUI

Proiectul are o perioadă de implementare de 20 luni, începând cu data de 1.12.2021,

OBIECTIVUL GENERAL

Proiectul ECOSTREAM se dorește a fi un efort inovativ al cadrelor didactice din țările partenere de a utilizarea elemente de simulare socială ca pedagogie eficientă pentru protecția mediului, oferind o imagine de ansamblu a efectelor pozitive ale învăţării prin practică.

PARTENERI

Proiectul a fost lansat în cadrul Programului Erasmus+, Parteneriate Strategice pentru Educație Școlară, care va fi implementat împreună cu parteneri din Lituania, Spania și Grecia.

GRUPUL ȚINTĂ

Grupul țintă al proiectului este format din cadre didactice, formatori, specialiști în pedagogie și educație, părinți și elevi cu vârste cuprinse între 11-15 ani.

CONTRIBUȚIE

Proiectul va contribui la creșterea gradului de conștientizare asupra efectelor schimbărilor climatice și asupra necesității protecției mediului în educația școlară și în rândul furnizorilor de educație, în general, prin elaborarea a două cursuri de formare, prin schimburi de experiență și activități de formare, în timpul cărora cadrele didactice din școlile partenere și asociate vor avea ocazia să se întâlnească, să învețe și să discute despre schimbările climatice și despre protecția mediului folosind jocuri și metode inovative bazate pe simulare socială pentru educarea elevilor.

La realizarea acestui obiectiv va contribui, de asemenea, și realizarea curriculei despre mediu pentru învăţare interdisciplinară bazată pe jocuri de simulare a schimbărilor climatice, realizarea broșurilor cu planurile de lecție, a materialelor de învățare și realizarea lecțiilor video model.

Activitățile de diseminare, evenimentele de formare și distibuirea materialele elaborate în timpul implementării proiectului vor contribui la creşterea gradului de conştientizare în privinţa efectelor schimbӑrilor climatice, precum şi la dezvoltarea angajamentului civic şi a responsabilitӑţii elevilor.