Educație incluzivă și interactivă în muzee: schimb de bune practici - EInMu

DURATA

Proiectul are o perioadă de implementare de 24 luni, începând cu data de 1.11.2020, iar bugetul aprobat are o valoare totală de 54630 euro.

PARTENERI

Proiect lansat în cadrul Programului Erasmus+, Parteneriate Strategice pentru Educație Şcolară, cu parteneri din Lituania, Italia și Grecia.

Grupul țintă

Grupul țintă al proiectului este format din profesori de desen, istorie, literatură și geografie și elevi cu vârste cuprinse între 7-15 ani.

Obiectiv principal

Acest proiect are ca scop schimbarea percepției asupra muzeelor și abordarea lor cu scop pedagogic pentru activități educative inovative, care vor contribui la recunoașterea valorii exponatelor muzeale și în același timp la recunoașterea lor ca și surse de educație alternativă.

Activități

Cursuri de formare și schimburi de experientă, seminarii de o zi pentru instruirea formatorilor, realizarea de broșuri despre toate planurile de lecție ce vor fi distribuite în fiecare țară parteneră și realizarea de videoclipuri pentru fiecare lecție ce vor fi înregistrate și încărcate pe pagina YouTube.

REZULTATELE PROIECTULUI