family, community, patchwork

Implică-te! E şi comunitatea ta!

Perioada de desfăşurare:  01.10.2011 – 31.12.2012

Finanţare:  proprie

Grup ţintă:

 • 20 profesori
 • 100 elevi şi studenţi

Scop:

 • Creşterea participării civice a 100 elevi, studenţi şi profesori cu privire la identificarea şi rezolvarea problemelor comunităţii lor prin activităţi specifice.

Obiective:

 • Dezvoltarea pentru 10 profesori din diferite cicluri de învăţământ a abilităţilor de organizare de activităţi civice şi de implementare a unui stil interactiv a activităţilor de educaţie civică în parteneriat cu părinţii.
 • Conştientizarea a 30 de persoane reprezentând profesori şi părinţi, cu privire la valorile ce trebuie cultivate prin activităţile de educaţie civică: voluntariat, caritabilitate, respectul valorilor, solidaritate .
 • Creşterea participării civice a 60 elevi în ceea ce priveşte identificarea şi rezolvarea problemelor comunitatii lor prin activităţi specifice şi pregatirea lor în exercitarea drepturilor şi a responsabilităţilor civice, precum şi promovarea comportamentului participativ.

Activităţi: 

 • 10 workshop-uri cu profesorii privind rolul educaţiei în promovarea cetăţeniei active şi responsabile;
 • 10 workshop-uri cu elevii şi studenţii cu scopul promovării comportamentului participativ şi a exercitării drepturilor şi responsabilităţilor civice;
 • 6 focus grupuri;
 • 8 sesiuni de informare cuprinzând activităţi de educaţie civică;
 • Exercitii demonstrative şi jocuri de rol;
 • Realizarea şi diseminarea de flyere şi resurse virtuale utile cadrelor didactice.

Rezultate:

 • Ȋnsuşirea unor cunoştinţe şi comportamente care să faciliteze un stil de viaţă participativ,
 • Dezvoltarea abilităţilor de organizare de activităţi civice şi de implementare a unui stil interactiv a activităţilor de educaţie civică, 
 • Promovarea participarii civice,
 • Dezvoltarea creativităţii.