Împreună dăm voce drepturilor tale!

Together we give voice to your rights!

Lucrăm împreună pentru o Europă verdecompetitivă și incluzivă!

Working together for a green, competitive and inclusive Europe!

Scopul proiectului 

Proiectul abordează problematica drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, în special a celor cu deficienţe de auz, având drept scop promovarea drepturilor omului şi a tratamentului egal, prin combaterea formelor de discriminare a acestor persoane, prin conştientizarea din partea acestora şi a tinerilor fără deficienţe de auz a drepturilor lor şi a modalităţilor de acţiune pentru a fi respectate, precum şi prin facilitarea integrării pe piaţa muncii, a libertăţii propriilor alegeri şi a independenţei personale a tinerilor cu deficienţe de auz.

PROJECT GOAL

The project “Together we give voice to your rights!” addresses the issues of the rights of persons with disabilities, especially those with hearing impairments, aiming to promote human rights and equal treatment, by combating their discrimination, by raising awareness among them and young people without hearing impairments on the rights of these persons and the ways of action to be respected, as well as by facilitating the integration on the labor market, the freedom of their own choices and the personal independence of young people with hearing impairments

Grupul ţintă

36 de tineri din Iaşi (16 – 30 ani) cu deficienţe de auz

1000 de tineri fără deficienţe de auz

25 de cadre didactice

25 de persoane din regiunea de Nord-Est implicate în educarea și ajutorul tinerilor cu deficienţe de auz

15 voluntari

Target Group

36 youth from Iasi (16 – 30 years) with hearing impairments

1000 youth without hearing impairments

25 teachers

25 persons from North-East region involved in the education of youth with hearing impairments

15 volunteers

NOUTĂŢI

News

Dacӑ ai între 19 şi 30 ani şi vrei sӑ devii voluntar în cadrul unui proiect prin intermediul cӑruia ne propunem sӑ promovӑm drepturile omului şi tratamentul egal prin combaterea formelor de discriminare a persoanelor cu deficienţe de auz, vino în echipa noastrӑ!
 
Te invitӑm sӑ iei parte la cursul „Voluntariat şi leadership în organizaţiile societăţii civile” care va avea loc între 25 şi 27 iunie 2021. Este gratuit, interactiv şi vor fi utilizate metode moderne de predare.
 
Pentru a participa, înscrie-te la adresa de e-mail: [email protected]
Te aşteptӑm sӑ facem împreunӑ lucruri importante!
 
Cursul este parte a proiectului ,,Împreună dăm voce drepturilor tale!” derulat de Asociaţia Demetrius în parteneriat cu Asociația Națională a Surzilor din România, Filiala Iași şi Step by Step, Islanda și beneficiază de o finanțare în valoare de 88.658 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.
If you are between 19 and 30 years old and you want to become a volunteer in a project through which we aim to promote human rights and equal treatment by combating the discrimination of people with hearing impairments, come to our team!
 
We are inviting you to attend the course “Volunteering and leadership in civil society organizations” that will take place between June 25 and 27, 2021. It is free, interactive and modern teaching methods will be used.
 
In order to attend the course, please register at the e-mail address: [email protected]
We are waiting for you to do important things together!
 
The course is part of the project “Together we give voice to your rights!” implemented by Asociatia Demetrius in partnership with Asociatia Nationala a Surzilor in Romania, Iasi Branch and Step by Step, Iceland and benefits from a 88.658 euro grant from Active Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein, and Norway through the EEA Grants 2014 -2021. The content of this material does not necessarily reflect the official position of the EEA and Norway Grants 2014-2021; for more information visit www.eeagrants.org. More details about Active Citizens Fund Romania are available at www.activecitizensfund.ro.

Joi, 20 mai 2021, va fi o zi importantӑ pentru noi! Lansӑm oficial proiectul ,,Împreună dăm voce drepturilor tale!” prin intermediul caruia ne propunem sӑ promovӑm drepturile omului şi tratamentul egal, prin combaterea formelor de discriminare a persoanelor cu deficienţe de auz şi prin conştientizarea din partea acestora şi a tinerilor fără deficienţe de auz a drepturilor şi a modalităţilor de acţiune pentru a fi respectate.

Vino alături de noi, începând cu ora 14.00, pentru a descoperi cum vor arăta următorii doi ani de proiect, dar și care sunt demersurile care vor fi realizate în cadrul acestuia.

Proiectul este derulat de Asociaţia Demetrius în parteneriat cu Asociația Națională a Surzilor din România, Filiala Iași şi Step by Step, Islanda și beneficiază de o finanțare în valoare de 93.656 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.

Thursday, 20.05.2021, is an important day for us! We are officially launching the project “Together we give voice to your rights!” through which we aim to promote human rights and equal treatment, by combating the discrimination of the persons with hearing impairments, by raising awareness among them and young people without hearing impairments on the rights of these persons and the ways of action to be respected.

Join us, starting with 14 PM, to discover what the next two years of the project will look like, but also to discover what are the activities that will be performed within it.

The project is implemented by Asociatia Demetrius in partnership with Asociatia Nationala a Surzilor in Romania, Iasi Branch and Step by Step, Iceland and benefits from a 93.656 euro grant from Active Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein, and Norway through the EEA Grants 2014 -2021. The content of this material does not necessarily reflect the official position of the EEA and Norway Grants 2014-2021; for more information visit  www.eeagrants.org.

Dacӑ ţi-au fost încӑlcate drepturile sau ai observat încӑlcarea drepturilor persoanelor cu deficienţe de auz, semnaleazӑ-ne şi nouӑ aici!

If your rights have been violated or you have noticed a violation of the rights of people with hearing impairments, let us know here!

Proiectul este derulat de Asociaţia Demetrius în parteneriat cu Asociaţia Naţionalӑ a Surzilor din România – Filiala Iaşi  și Step by Step și beneficiază de o finanțare în valoare de 88.658 euro euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestei pagini nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

The project is implemented by Asociatia Demetrius în parteneriat cu Asociatia Nationala a Surzilor din Romania – Filiala Iasi and Step by Step and benefits from a 88.658 euros grant from Active Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants Grants 2014 -2021. The content of this page does not necessarily reflect the official position of the EEA and Norway Grants 2014-2021; for more information visit www.eeagrants.org. More details about Active Citizens Fund Romania are available at www.activecitizensfund.ro.

Proiect derulat de:

 

Project implemented by: