Împreună dăm voce drepturilor tale!

Together we give voice to your rights!

Lucrăm împreună pentru o Europă verdecompetitivă și incluzivă!

Working together for a green, competitive and inclusive Europe!

Scopul proiectului 

Proiectul abordează problematica drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, în special a celor cu deficienţe de auz, având drept scop promovarea drepturilor omului şi a tratamentului egal, prin combaterea formelor de discriminare a acestor persoane, prin conştientizarea din partea acestora şi a tinerilor fără deficienţe de auz a drepturilor lor şi a modalităţilor de acţiune pentru a fi respectate, precum şi prin facilitarea integrării pe piaţa muncii, a libertăţii propriilor alegeri şi a independenţei personale a tinerilor cu deficienţe de auz.

PROJECT GOAL

The project “Together we give voice to your rights!” addresses the issues of the rights of persons with disabilities, especially those with hearing impairments, aiming to promote human rights and equal treatment, by combating their discrimination, by raising awareness among them and young people without hearing impairments on the rights of these persons and the ways of action to be respected, as well as by facilitating the integration on the labor market, the freedom of their own choices and the personal independence of young people with hearing impairments

Grupul ţintă

36 de tineri din Iaşi (16 – 30 ani) cu deficienţe de auz

1000 de tineri fără deficienţe de auz

25 de cadre didactice

25 de persoane din regiunea de Nord-Est implicate în educarea și ajutorul tinerilor cu deficienţe de auz

15 voluntari

Target Group

36 youth from Iasi (16 – 30 years) with hearing impairments

1000 youth without hearing impairments

25 teachers

25 persons from North-East region involved in the education of youth with hearing impairments

15 volunteers

NOUTĂŢI

News

Ne bucurӑm sӑ vӑ invitӑm la conferinţa de finalizare a proiectului  ,,Împreună dăm voce drepturilor tale!”  care va avea loc pe data de 18 martie 2023, începȃnd cu ora 9:30, în Strada Vasile Alecsandri nr. 6, Iaşi.

Va rugӑm sӑ vӑ înscrieţi la adresa: [email protected] pȃnӑ la data de 16 martie 2023.

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă!

Proiect derulat de Asociaţia Demetrius în parteneriat cu Asociația Națională a Surzilor din România, Filiala Iași şi Step by Step, Islanda, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.

 

We are pleased to invite you to the final conference of the project “Together we give voice to your rights!”  which will take place on 18.03.2023, beginning with 9:30, in Vasile Alecsandri Street no. 6, Iasi.

In order to attend the seminar, please register at the e-mail address: [email protected], until 16.03.2023.

Working together for an inclusive Europe!

Project implemented by  Asociatia Demetrius in partnership with Asociatia Nationala a Surzilor in Romania, Iasi Branch and Step by Step, Iceland, with the financial support of the Active Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants 2014-2021. The content of this material does not necessarily reflect the official position of the EEA and Norway Grants 2014-2021; for more information visit www.eeagrants.org.

 

Ne bucurӑm sӑ vӑ invitӑm la Seminarul de informare gratuit pentru tineret si pentru membrii societӑţii civile cu tema ,,Valori şi roluri în combaterea discriminӑrii”  care va avea loc pe data de 8 octombrie 2022, între orele 9:30 – 17:00, în Strada Vasile Alecsandri nr. 6, Iaşi.

Vӑ rugӑm sӑ vӑ înscrieţi la adresa: [email protected] pȃnӑ la data de 5 octombrie 2022.

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă!

Proiect derulat de Asociaţia Demetrius în parteneriat cu Asociația Națională a Surzilor din România, Filiala Iași şi Step by Step, Islanda, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.

We are pleased to invite you to the free information seminar for youth and for the members of the civil society named ‘’Values and roles in combating discrimination’’ which will take place on 8.10.2022, from 9:30 to 17:00, in Vasile Alecsandri Street no. 6, Iasi.

In order to attend the seminar, please register at the e-mail address: [email protected], until 5.10.2022.

 

Working together for an inclusive Europe!

Project implemented by  Asociatia Demetrius in partnership with Asociatia Nationala a Surzilor in Romania, Iasi Branch and Step by Step, Iceland, with the financial support of the Active Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants 2014-2021. The content of this material does not necessarily reflect the official position of the EEA and Norway Grants 2014-2021; for more information visit www.eeagrants.org

Ne bucurӑm sӑ vӑ invitӑm la Seminarul de informare gratuit pentru tineret si pentru membrii societӑţii civile cu tema ,,Abilitӑţi şi reacţii adecvate în cazul încӑlcӑrii propriilor drepturi sau ale discriminӑrii”  care va avea loc pe data de 17 septembrie 2022, între orele 9:30 – 17:00, în Strada Vasile Alecsandri nr. 6, Iaşi.

Vӑ rugӑm sӑ vӑ înscrieţi la adresa: [email protected] pȃnӑ la data de 15 septembrie 2022.

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă!

Proiect derulat de Asociaţia Demetrius în parteneriat cu Asociația Națională a Surzilor din România, Filiala Iași şi Step by Step, Islanda, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. rugӑm sӑ vӑ înscrieţi la adresa: [email protected] pȃnӑ la data de 15 septembrie 2022.

We are pleased to invite you to the free information seminar for youth and for the members of the civil society‘’ named ‘’Skills and appropriate reactions in case of violation of your rights or discrimination’’ which will take place on 17.09.2022, from 9:30 to 17:00, in Vasile Alecsandri Street no. 6, Iasi.

In order to attend the seminar, please register at the e-mail address: [email protected], until 15.09.2022.

Working together for an inclusive Europe!

Project implemented by  Asociatia Demetrius in partnership with Asociatia Nationala a Surzilor in Romania, Iasi Branch and Step by Step, Iceland, with the financial support of the Active Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants 2014-2021. The content of this material does not necessarily reflect the official position of the EEA and Norway Grants 2014-2021; for more information visit www.eeagrants.org

Ne bucurӑm sӑ vӑ invitӑm la Seminarul gratuit de schimb de bune practici pentru cadre didactice si persoane de suport cu tema ,,Integrare socială și șanse egale pe piața muncii pentru surzi și persoane cu deficiențe de auz”  care va avea loc în perioada 27-29 mai 2022, orele 9-17, în Strada Vasile Alecsandri nr. 6, Iaşi.

Seminarul face parte din programul de formare a persoanelor care au rol în educarea și suportul tinerilor cu deficiente de auz.

Va rugӑm sӑ vӑ înscrieţi la adresa: [email protected] pȃnӑ la data de  23 mai 2022.

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă!

Proiect derulat de Asociaţia Demetrius în parteneriat cu Asociația Națională a Surzilor din România, Filiala Iași şi Step by Step, Islanda, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția ofi cială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.

We are pleased to invite you to the Seminar regarding the exchange of good practices for teachers and support people ‘’Social integration and equal opportunities in the labor market for deaf and persons with hearing impairments’’ which will take place on 27-29.05.2022, from 9:00 to 17:00, in Vasile Alecsandri Street no. 6, Iasi.

The seminar is part of the training program of the persons having a role in the education and the support of the youth with hearing impairments.

In order to attend the seminar, please register at the e-mail address: [email protected], until 23.05.2022.

Working together for an inclusive Europe!

Project implemented by  Asociatia Demetrius in partnership with Asociatia Nationala a Surzilor in Romania, Iasi Branch and Step by Step, Iceland, with the financial support of the Active Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants 2014-2021. The content of this material does not necessarily reflect the official position of the EEA
and Norway Grants 2014-2021; for more information visit www.eeagrants.org.

Dacӑ eşti tȃnӑr sau eşti membru al societӑţii civile, te invitӑm sӑ iei parte la seminarul  ,,Recunoaşterea formelor de discriminare şi reacţii adecvate în astfel de cazuri’’ care va avea loc pe data de 14.05.2022, orele 9:30 -17:00, în Casa muzeelor, Strada Vasile Alecsandri nr. 6, Iaşi. Seminarul este gratuit şi interactiv.

Seminarul de informare face parte din activitӑţile campaniei de conştientizare ,,Haideţi sӑ îi cunoaştem’’ ce urmӑreşte promovarea drepturilor omului şi a tratamentului egal, prin combaterea formelor de discriminare a persoanelor cu deficienţe de auz şi prin conştientizarea din partea acestora şi a tinerilor fără deficienţe de auz a drepturilor şi a modalităţilor de acţiune pentru a fi respectate.

Va rugӑm sӑ vӑ înscrieţi la adresa: [email protected] pȃnӑ la data de 12.05.2022.

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă!

Proiect derulat de Asociaţia Demetrius în parteneriat cu Asociația Națională a Surzilor din România, Filiala Iași şi Step by Step, Islanda, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția ofi cială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.

If you are young or a member of civil society, we invite you to take part in the seminar “Recognition of forms of discrimination and appropriate reactions in such cases” which will take place on 14.05.2022, from 9:30 to 17:00, in the House of Museums, Vasile Alecsandri Street no. 6, Iasi. The seminar is free and interactive.

The information seminar is part of the activities of the “Let’s get to know them” awareness campaign, which aims to promote human rights and equal treatment, by combating forms of discrimination against people with hearing impairments and by raising awareness among them and young people without disabilities. to hear the rights and the means of action to be respected.

In order to attend the seminar, please register at the e-mail address: [email protected], until 12.05.2022.

Working together for an inclusive Europe!

Project implemented by  Asociatia Demetrius in partnership with Asociatia Nationala a Surzilor in Romania, Iasi Branch and Step by Step, Iceland, with the financial support of the Active Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants 2014-2021. The content of this material does not necessarily reflect the official position of the EEA
and Norway Grants 2014-2021; for more information visit www.eeagrants.org.

Ne bucurӑm sӑ vӑ invitӑm la Seminarul de informare ,,Drepturile omului şi valorile europene‘’ care va avea loc pe data de 5.02.2022, orele 9:00 – 16:00, în Strada Vasile Alecsandri nr. 6, Iaşi. Seminarul de informare face parte din activitӑţile campaniei de conştientizare ,,Haideţi sӑ îi cunoaştem’’ ce urmӑreşte promovarea drepturilor omului şi a tratamentului egal, prin combaterea formelor de discriminare a persoanelor cu deficienţe de auz şi prin conştientizarea din partea acestora şi a tinerilor fără deficienţe de auz a drepturilor şi a modalităţilor de acţiune pentru a fi respectate.

Seminarul de informare este parte a proiectului ,,Împreună dăm voce drepturilor tale!” derulat de Asociaţia Demetrius în parteneriat cu Asociația Națională a Surzilor din România, Filiala Iași şi Step by Step, Islanda și beneficiază de o finanțare în valoare de 93.656 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Va rugӑm sӑ vӑ înscrieţi la adresa: [email protected] pȃnӑ la data de  3.02.2022.

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă!

We are pleased to invite you to the Information Seminar “Human Rights and European Values” which will take place on 5.02.2022, from 9:00 to 16:00, in Vasile Alecsandri Street no. 6, Iasi. The information seminar is part of the activities of the “Let’s get to know them” awareness campaign, which aims to promote human rights and equal treatment, by combating forms of discrimination against people with hearing impairments and by raising awareness among them and young people without disabilities. to hear the rights and the means of action to be respected.

The information seminar is part of the project “Together we give voice to your rights!” implemented by Asociatia Demetrius in partnership with Asociatia Nationala a Surzilor in Romania, Iasi Branch and Step by Step, Iceland and benefits from a 93.656 euro grant from Active Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein, and Norway through the EEA Grants 2014 -2021.

In order to attend the seminar, please register at the e-mail address: [email protected], until 3.02.2022.

Working together for an inclusive Europe!

Dacӑ eşti cadru didactic sau persoanӑ de suport care lucreazӑ cu tineri cu deficienţe de auz, te invitӑm sӑ iei parte la cursul ,,Cetӑţenie activӑ şi dezvoltarea abilitӑţilor personale prin metode non-formale” care va avea loc în perioada 28-29.01.2022, orele 9:30 – 18:00, în Strada Sf. Sava nr. 18, Iaşi. Cursul este gratuit, interactiv şi vor fi utilizate metode moderne de predare.
 
Cursul este parte a proiectului ,,Împreună dăm voce drepturilor tale!” derulat de Asociaţia Demetrius în parteneriat cu Asociația Națională a Surzilor din România, Filiala Iași şi Step by Step, Islanda și beneficiază de o finanțare în valoare de 93.656 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.
 
Va rugӑm sӑ vӑ înscrieţi la adresa: [email protected] pȃnӑ la data de 26.01.2022.
 
Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă!

 If you are a teacher or a support person working with young people with hearing impairments, we invite you to take part in the course “Active Citizenship and the Development of Personal Skills through Non-Formal Methods” which will take place on 28-29.01.2022, 9:30 – 18:00, in Sf. Sava Street no. 18, Iasi. The course is free, interactive and modern teaching methods will be used.

The course is part of the project “Together we give voice to your rights!” implemented by Asociatia Demetrius in partnership with Asociatia Nationala a Surzilor in Romania, Iasi Branch and Step by Step, Iceland and benefits from a 93.656 euro grant from Active Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein, and Norway through the EEA Grants 2014 -2021.

In order to attend the course, please register at the e-mail address: [email protected], until 26.01.2022.

Working together for an inclusive Europe!

 

 

 

 

Dacӑ ai între 19 şi 30 ani şi vrei sӑ devii voluntar în cadrul unui proiect prin intermediul cӑruia ne propunem sӑ promovӑm drepturile omului şi tratamentul egal prin combaterea formelor de discriminare a persoanelor cu deficienţe de auz, vino în echipa noastrӑ!
 
Te invitӑm sӑ iei parte la cursul „Voluntariat şi leadership în organizaţiile societăţii civile” care va avea loc între 25 şi 27 iunie 2021. Este gratuit, interactiv şi vor fi utilizate metode moderne de predare.
 
Pentru a participa, înscrie-te la adresa de e-mail: [email protected].
Te aşteptӑm sӑ facem împreunӑ lucruri importante!
 
Cursul este parte a proiectului ,,Împreună dăm voce drepturilor tale!” derulat de Asociaţia Demetrius în parteneriat cu Asociația Națională a Surzilor din România, Filiala Iași şi Step by Step, Islanda și beneficiază de o finanțare în valoare de 88.658 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.
If you are between 19 and 30 years old and you want to become a volunteer in a project through which we aim to promote human rights and equal treatment by combating the discrimination of people with hearing impairments, come to our team!
 
We are inviting you to attend the course “Volunteering and leadership in civil society organizations” that will take place between June 25 and 27, 2021. It is free, interactive and modern teaching methods will be used.
 
In order to attend the course, please register at the e-mail address: [email protected].
We are waiting for you to do important things together!
 
The course is part of the project “Together we give voice to your rights!” implemented by Asociatia Demetrius in partnership with Asociatia Nationala a Surzilor in Romania, Iasi Branch and Step by Step, Iceland and benefits from a 88.658 euro grant from Active Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein, and Norway through the EEA Grants 2014 -2021. The content of this material does not necessarily reflect the official position of the EEA and Norway Grants 2014-2021; for more information visit www.eeagrants.org. More details about Active Citizens Fund Romania are available at www.activecitizensfund.ro.

Joi, 20 mai 2021, va fi o zi importantӑ pentru noi! Lansӑm oficial proiectul ,,Împreună dăm voce drepturilor tale!” prin intermediul caruia ne propunem sӑ promovӑm drepturile omului şi tratamentul egal, prin combaterea formelor de discriminare a persoanelor cu deficienţe de auz şi prin conştientizarea din partea acestora şi a tinerilor fără deficienţe de auz a drepturilor şi a modalităţilor de acţiune pentru a fi respectate.

Vino alături de noi, începând cu ora 14.00, pentru a descoperi cum vor arăta următorii doi ani de proiect, dar și care sunt demersurile care vor fi realizate în cadrul acestuia.

Proiectul este derulat de Asociaţia Demetrius în parteneriat cu Asociația Națională a Surzilor din România, Filiala Iași şi Step by Step, Islanda și beneficiază de o finanțare în valoare de 93.656 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.

Thursday, 20.05.2021, is an important day for us! We are officially launching the project “Together we give voice to your rights!” through which we aim to promote human rights and equal treatment, by combating the discrimination of the persons with hearing impairments, by raising awareness among them and young people without hearing impairments on the rights of these persons and the ways of action to be respected.

Join us, starting with 14 PM, to discover what the next two years of the project will look like, but also to discover what are the activities that will be performed within it.

The project is implemented by Asociatia Demetrius in partnership with Asociatia Nationala a Surzilor in Romania, Iasi Branch and Step by Step, Iceland and benefits from a 93.656 euro grant from Active Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein, and Norway through the EEA Grants 2014 -2021. The content of this material does not necessarily reflect the official position of the EEA and Norway Grants 2014-2021; for more information visit  www.eeagrants.org.

Dacӑ ţi-au fost încӑlcate drepturile sau ai observat încӑlcarea drepturilor persoanelor cu deficienţe de auz, semnaleazӑ-ne şi nouӑ aici!

If your rights have been violated or you have noticed a violation of the rights of people with hearing impairments, let us know here!

Webinariile cursului Cunoașteți drepturile, combate discriminarea!

Webinariile cursului Dezvoltӑţi abilitӑţile sociale şi de leadership!

Webinariile cursului Alege cariera potrivită pentru tine!

Webinar Cunoașteți drepturile, combate discriminarea! Forme ale discriminӑrii – Active Citizens Fund

https://youtu.be/Hz02OoM9Clo

Webinar Dezvoltӑţi abilitӑţile sociale şi de leadership! Prezentare generalӑ – Active Citizens Fund

https://youtu.be/jOyUSzD96HU

Webinar Alege cariera potrivită pentru tine! Prezentare generalӑ a cursului – Active Citizens Fund

https://youtu.be/7wDw0I956RM

Webinar Cunoașteți drepturile, combate discriminarea! Sӑ ne cunoaştem – Active Citizens Fund

https://youtu.be/xULikh_yCjk

Webinar Dezvoltӑţi abilitӑţile sociale şi de leadership! Exerciţii de auto reflecţie – Active Citizens Fund

https://youtu.be/hgWSlzojo44

Webinar Alege cariera potrivită pentru tine! Întrebӑri ale intervievatorilor – Active Citizens Fund

https://youtu.be/Qcixnd4wdpI

Webinar Cunoașteți drepturile, combate discriminarea! Calitӑţile mele – Active Citizens Fund

https://youtu.be/hTPvYMpc8gs

Webinar Dezvoltӑţi abilitӑţile sociale şi de leadership! Domenii asupra cӑrora aţi dori sӑ lucraţi – Active Citizens Fund

https://youtu.be/7vh92xXJsds

Webinar Alege cariera potrivită pentru tine! Test de competente antreprenoriale – Active Citizens Fund

https://youtu.be/A2lI41It2iw

Webinar Cunoașteți drepturile, combate discriminarea! Grupuri colorate – Active Citizens Fund

https://youtu.be/8UlcDYxWlMI

Webinar Dezvoltӑţi abilitӑţile sociale şi de leadership! Profilul domeniilor de leadership – Active Citizens Fund

https://youtu.be/zrSKptHfksQ

Webinar Alege cariera potrivită pentru tine! Cinci modalitӑţi posibile de localizare a angajatorilor – Active Citizens Fund

https://youtu.be/3JW15J6gH9g

Webinar Cunoaște-ți drepturile, combate discriminarea! Prezentare generalӑ a cursului – Active Citizens Fund (ACF)

https://youtu.be/LPJXX_to7uI

Webinar Dezvoltӑţi abilitӑţile sociale şi de leadership! 3 adevӑruri şi o minciunӑ – Active Citizens Fund

https://youtu.be/rlK-Ir426Mc

Webinar Alege cariera potrivită pentru tine! Traseul parcurs de mine – Active Citizens Fund

https://youtu.be/omxGrFOuP0o

Webinar Cunoaște-ți drepturile, combate discriminarea! Prezentare teoreticӑ a cursului – Active Citizens Fund (ACF)

https://youtu.be/IYZbfUxFv00

Webinar Dezvoltӑţi abilitӑţile sociale şi de leadership! Leadership vs Management – Active Citizens Fund

https://youtu.be/8HO9NsOly_M

Webinar Alege cariera potrivită pentru tine! Obţinerea de informaţii despre locul de muncӑ – Active Citizens Fund

https://youtu.be/lTwBBSJkRSM

Webinar Cunoaște-ți drepturile, combate discriminarea! Exerciţiu de auto-reflecţie Steaua calitӑţilor – Active Citizens Fund (ACF)

https://youtu.be/aU-akRlOodc

Webinar Dezvoltӑţi abilitӑţile sociale şi de leadership! Modele de coaching – Active Citizens Fund (ACF)

https://youtu.be/iL2i5Id23pc

Webinar Alege cariera potrivită pentru tine! Cine am fost, cine sunt, cine voi fi – Active Citizens Fund

https://youtu.be/OozIHWOQ6Uc

Webinar Cunoaște-ți drepturile, combate discriminarea! Exerciţiu creativ – Eu şi comunitatea – Active Citizens Fund (ACF)

https://youtu.be/ZQUdU4JFI-8

Webinar Dezvoltӑţi abilitӑţile sociale şi de leadership! Identificarea Managerului sau a Leaderului în anumite speţe – Active Citizens Fund (ACF)

https://youtu.be/mp5pGmX57Pk

Webinar Alege cariera potrivită pentru tine! Prezentare teoreticӑ a cursului – Active Citizens Fund (ACF)

https://youtu.be/LQv_JXF-tEY

Webinar Cunoașteți drepturile, combate discriminarea! Jocul de grup – Cӑlӑtoria cu trenul – Active Citizens Fund (ACF)

https://youtu.be/eAPX9kn3uwg

Webinar Dezvoltӑţi abilitӑţile sociale şi de leadership! Prezentare teoreticӑ a cursului – Active Citizens Fund (ACF)

https://youtu.be/2_27O3HuI6o

Webinar Alege cariera potrivită pentru tine! Plan de acţiune pe termen mediu – Active Citizens Fund (ACF)

https://youtu.be/ZocxLQVg–Q

Webinar Cunoașteți drepturile, combate discriminarea! Exerciţiu de auto-reflecţie – Active Citizens Fund (ACF)

https://youtu.be/ogRVpVf-W7E

Webinar Dezvoltӑţi abilitӑţile sociale şi de leadership! Diferenţe între Leader şi Manager – Active Citizens Fund (ACF)

https://youtu.be/-5muPdXjxY8

Webinar Alege cariera potrivită pentru tine! Testul RIASEC – Active Citizens Fund (ACF)

https://youtu.be/Htnf7ld2vkY

Proiectul este derulat de Asociaţia Demetrius în parteneriat cu Asociaţia Naţionalӑ a Surzilor din România – Filiala Iaşi  și Step by Step și beneficiază de o finanțare în valoare de 88.658 euro euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestei pagini nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

The project is implemented by Asociatia Demetrius în parteneriat cu Asociatia Nationala a Surzilor din Romania – Filiala Iasi and Step by Step and benefits from a 88.658 euros grant from Active Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants Grants 2014 -2021. The content of this page does not necessarily reflect the official position of the EEA and Norway Grants 2014-2021; for more information visit www.eeagrants.org. More details about Active Citizens Fund Romania are available at www.activecitizensfund.ro.

Proiect derulat de:

 

Project implemented by: