Spune NU discriminării bazate pe gen, hărțuirii şi abuzului sexual! - NOT ME

DURATA PROIECTULUI

Proiectul are o perioadă de implementare de 24 luni, începând cu data de 1 noiembrie 2021.

OBIECTIVUL GENERAL

Obiectivul proiectului constӑ în creşterea gradului de conştientizare a importanţei fenomenului de discriminare bazată pe gen, hărțuire și abuz sexual în rândul tinerilor, în furnizarea unei soluţii de training de interes general care să propună metode de prevenţie şi modalităţi de abordare a acestui fenomen în rândul tinerilor, precum și în susţinerea profesioniştilor care lucreazӑ cu tineri (lucrători de tineret, formatori, consilieri, mentori şi voluntari) pentru a asigura un mediu sigur în care să poată aborda acest subiect sensibil.

ACTIVITĂȚI

Proiectul va furniza lucrӑtorilor de tineret, formatorilor, consilierilor, precum şi altor profesionişti din acest domeniu, abilități, cunoştinţe şi instrumente eficiente pentru prevenirea discriminării bazate pe gen, hărțuirii și abuzului sexual, prin elaborarea unui pachet de formare complet, extrem de inovator, pilotat internaţional şi testat la nivel local în fiecare ţarӑ partenerӑ, care include o curriculӑ, materialele de curs şi metodologia aferentӑ. 20 de profesionişti vor participa la cursul de formare de formatori ,,Cum sӑ spui nu! Preveniţi discriminarea bazatӑ pe gen, hărțuirea și abuzul sexual!’’.

PARTENERI

Proiectul a fost lansat în cadrul Programului Erasmus+, Parteneriate Strategice pentru Tineret, și va fi implementat împreună cu parteneri din Lituania, Italia, Cehia și Germania.

GRUPUL ȚINTĂ

Proiectul are două categorii de grupuri țintă: pe de o parte, lucrători de tineret, consilieri, formatori, mentori, voluntari care lucrează cu tineri, reprezentanți ai angajatorilor (mentori ai tinerilor angajați, supervizori, lideri), şi pe de altӑ parte, tineri înscriși într-un program de studii / de stagiu şi tineri angajaţi, cu vârste cuprinse între 18-30 ani.

CONTRIBUȚIE

Proiectul va contribui la creşterea gradului de conştientizare a tinerilor cu privire la nivelul lor de expunere la hărţuirea sexuală, asupra riscurilor asociate, a comportamentelor şi a soluţiilor de prevenire şi reacție corespunzătoare, prin dezvoltarea unui instrument de evaluare pentru măsurarea discriminării bazate pe gen, hărțuire și abuz sexual, precum şi prin participarea a peste 380 participanţi la cele 5 ateliere de prevenire a hӑrţuirii sexuale organizate în ţӑrile partenere. Proiectul va creşte gradul de conştientizare cu privire la hărțuirea sexuală la locul de muncă prin dotarea tinerilor angajaţi cu vârsta cuprinsă între 18-30 de ani cu abilităţi şi cunoştinţe în vederea prevenirii acestui fenomen, a schimbării atitudinii şi a modului de reacţie împotriva acestuia, prin crearea unui curs online atractiv şi inovator ,,Hӑrţuirea sexualӑ la locul de muncӑ’’, dar va creşte şi gradul de conştientizare a reprezentanţilor angajatorilor (în calitate de mentori la locul de muncă, lideri de stagiu) cu privire la responsabilitățile acestora, modalitățile de acţiune şi modalitățile de sprijinire a tinerilor angajați în prevenirea hărțuirii sexuale la nivel organizaţional, prin elaborarea unui ghid pe această team intitulat ,,Prevenirea hӑrţuirii sexuale la locul de muncӑ’’.

Activitățile de diseminare, evenimentele de conștientizare și materialele elaborate în timpul implementării proiectului vor contribui la îmbunătățirea cunoștințelor, abilităților şi startegiei de prevenire a tinerilor cu privire la discriminarea bazată pe gen, hărțuirea şi abuzul sexual, va furniza profesioniştilor din acest domeniu abilitӑţile, cunoştinţele şi competenţele necesare pentru a ajuta tinerii în procesul de prevenire a acestui fenomen şi va contribui la informarea tinerilor angajaţi, dar şi a angajatorilor, cu privire la hӑrţuirea sexualӑ la locul de muncӑ şi acţiunile care pot fi întreprinse.