Asociaţia Demetrius

Ȋmpreună putem crea o societate în care toţi oamenii să se simtă împliniţi.

NOUTĂŢI

,,O pasăre așezată pe un copac nu se teme niciodată că se va rupe creanga, pentru că nu îşi pune încrederea în creangӑ, ci în propriile aripi”, Charlie Wardle.

Pe parcursul lunilor septembrie și octombrie 2023, formatorii organizațiilor partenere #MeRest au dezvoltat și testat un model pentru implementarea unui atelier bazat pe narațiune “POVESTEA REZILIENȚEI MELE” și a unui atelier de artă vizuală “EXPRIMAREA REZILIENȚEI MELE”. Inițiativa a fost implementată în Lituania, Italia, Grecia și România și a implicat persoane afectate în mod special de Covid-19, inclusiv persoane în vârstă, persoane cu dizabilități, persoane cu probleme de sănătate mintală și profesioniști din domeniul sănătății, iar ambele ateliere au avut ca scop specific sprijinirea dezvoltării încrederii participanților, a sentimentului de identitate, a conștiinței de sine și a stimei de sine.

În timpul primului atelier, participanții au fost îndemnați să împӑrtӑşeascӑ povești despre momente din experiența zilnică care i-au provocat profund în timpul COVID-19 și despre modul în care au răspuns la aceste provocări. O astfel de abordare a practicii reflexive invită participantul să îşi îmbunătățească modul de gândire și de acțiune prin interogarea, redescoperirea și redefinirea unei anumite viziuni asupra unei probleme, deoarece atât narațiunea în sine, cât și reflecțiile asupra narațiunii sunt cele care facilitează înțelegerea și generează noi cunoștințe în ceea ce privește răspunsurile creative la criză și rezolvarea problemelor, împreună cu o mai bună stimă de sine.

Atelierele de lucru bazate pe artă vizuală au contribuit la dezvoltarea unei serii de componente de bază ale rezilienței; au ajutat participanții să vorbească despre propria reziliență individual sau în grup și, în cele din urmă, utilizarea activităților artistice poate contribui la promovarea recunoaşterii sociale și la comunicarea experienței trăite de participanți către comunități mai largi.

Participanții și-au descris poveștile cu ajutorul formatorilor, facilitatorilor și psihologilor, iar prin intermediul activităților din cadrul atelierului au dezvăluit multe abilități pe care le-au putut pune în practică pentru a se adapta la dificultăți. Unii participanți și-au exprimat abilitățile legate de reziliență, scoțând la iveală: un sentiment puternic de speranță, sprijinul și acceptarea din partea familiei, găsirea unui sens pentru sine, voluntariatul, capacitatea de a căuta ajutor de la profesioniști din domeniul sănătății, apelarea liniei de asistență telefonică pentru persoanele în vârstă și altele.

Deși nu putem dezvălui mai multe detalii, vă putem asigura că rezultatele au fost foarte interesante. Pentru a fi la curent cu evoluția proiectului, vă rugăm să vizitați site-ul nostru www.merestproject.eu sau să ne urmăriți pe cele mai populare rețele de socializare cu #merest_project și #resilience.

COMUNICAT DE PRESĂ

Iași, 13 noiembrie 2023

lansarea proiectului ,,cursuri de simulare și jocuri pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la schimbările climatice și pentru un comportamentul corespunzător în caz de dezastre naturale pentru școlile gimnaziale’’ – ecostand

Asociația DEMETRIUS anunță lansarea proiectului Cursuri de simulare și jocuri pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la schimbările climatice și pentru un comportamentul corespunzător în caz de dezastre naturale pentru școlile gimnaziale’’ – ECOSTAND în cadrul Programului Erasmus+, Parteneriate Strategice pentru Educație Şcolară, care va fi implementat împreună cu parteneri din Turcia, Spania, Olanda, Franţa și Italia.

Proiectul are o perioadă de implementare de 24 luni, iar bugetul aprobat are o valoare totală de 250000 euro.

Proiectul ECOSTAND își propune să influențeze nivelul de cunoștințe și dezvoltarea atitudinilor elevilor legate de probleme de mediu, precum și să stabilească o cultură a prevenirii dezastrelor prin furnizarea de programe de învățământ inovatoare și curricule bazate pe jocuri, materiale de formare și ghiduri metodologice pentru profesori. De asemenea, proiectul urmărește creşterea participӑrii active a elevilor în timpul procesului de învӑţare prin intermediul jocurilor de simulare experiențială.

Proiectul abordează douӑ grupuri-țintă: pe de o parte dezvoltă abilitățile și cunoștințele profesorilor din cadrul şcolilor gimnaziale, iar pe de altă parte vizeazӑ pregătirea elevilor lor în domeniul schimbărilor climatice și dobȃndirea unui comportament corespunzător în caz de dezastre naturale.

Proiectul va contribui la îmbunătățirea cunoștințelor, abilităților și competențelor legate de schimbările climatice şi prevenirea dezastrelor naturale printr-un curriculum inovator, interdisciplinar și bazat pe jocuri ,,Răspunsul la dezastrele naturale și acțiunea climatică”  pentru profesori de gimnaziu care predau Geografie, Biologie, Fizică, Chimie, Matematică, Educație civică, Literatură, Limbi străine, prin materiale de formare atractive și interdisciplinare, precum şi ghiduri metodologice pentru profesorii din învățământul gimnazial, prin crearea unui joc pentru experimentarea și învățarea pregătirii, comportamentelor și reacțiilor adecvate în situații de dezastre naturale și conștientizarea legăturii cauză-efect între schimbările climatice și dezastrele naturale şi ghiduri pentru utilizarea acestuia şi printr-o campanie de conștientizare școlară ,,Pregătire și răspuns la dezastrele naturale“ organizată în cele 6 țări, care se adresează elevilor și profesorilor prin intermediul social media.

Activitățile de diseminare, evenimentele de conștientizare și materialele elaborate în timpul implementării proiectului vor contribui la îmbunătățirea cunoștințelor, abilităților și competențelor cadrelor didactice din învățământul gimnazial, la îmbunătățirea gradului de conștientizare a  elevilor cu privire la comportamente și atitudini adecvate în cazul dezastrelor naturale prin utilizarea de jocuri de simulare şi la conștientizarea elevilor și profesorilor cu privire la necesitatea educației școlare ca răspuns în caz de dezastre naturale.

Mai multe detalii despre derularea proiectului puteți gasi pe website-ul organizației www.demetrius.ro, pe pagina de facebook sau la adresa de e-mail [email protected].

COMUNICAT DE PRESĂ

Iași, 6 noiembrie 2023

Lansarea proiectului ,,Metode și instrumente artistice pentru sprijinirea tinerilor cu tulburări din spectrul autist – Artӑ pentru autism’’

Asociația DEMETRIUS anunță lansarea proiectului ,,Metode și instrumente artistice pentru sprijinirea tinerilor cu tulburări din spectrul autist – Artӑ pentru autism’’ în cadrul Programului Erasmus+, care va fi implementat împreună cu parteneri din Grecia, Portugalia, Italia, Lituania și Romȃnia.

Proiectul are o perioadă de implementare de 24 luni, iar bugetul aprobat are o valoare totală de 250000 euro.

Obiectivul principal al proiectului constӑ în îmbunătățirea integrării sociale, a rezilienței și a bunăstării, precum și în informarea și dotarea a peste 5000 de copii și tineri cu TSA și alte tulburări de dezvoltare și familiile acestora cu cunoștințe, abilități și capacitatea de a folosi creativitatea și terapii creative și artistice prin dezvoltarea și pilotarea unui curs mixt inovator și participativ, a unei povești interactive și a unui curs de artă virtuală.

Prin intermediul acestui proiect se mai doreşte creșterea nivelului de cunoștințe,  abilitӑţi și a capacității de intervenție a 3500 de lucrӑtori de tineret şi profesionişti ce oferӑ sprijin în domeniul creativ și al artei terapeutice pentru tinerii cu TSA și alte tulburări de dezvoltare și oferirea unui pachet de formare interactiv constând într-un curriculum, materiale și o metodologie de formare, precum și o bibliotecă digitală inspirațională pentru îmbunătățirea incluziunii sociale, rezilienței, bunăstării, stimei de sine și capacității de autovindecare a tinerilor cu TSA și alte tulburări de dezvoltare.

Proiectul îş va atinge scopul prin realizarea unui instrument de evaluare bazat pe artă pentru măsurarea potențialului artistic, dezvoltat și testat pe 150 de părinți de copii și tineri cu TSA din cele 5 țări, prin intermediul unui pachet inovator de formare “Terapia prin Creativitate & Artӑ pentru autism” pentru învățarea față în față și auto-direcționată, pilotat la nivel internațional și local, tradus în 5 limbi, printr-un training comun de scurtă durată a personalului pe baza curriculumului dezvoltat, a conținuturilor și metodologiilor de formare pentru lucrӑtorii de tineret și personalul de sprijin din cele 5 organizații partenere, printr-o bibliotecă de povești virtuale care conține o galerie cu cel puțin 18 videoclipuri în care trainerii instruiţi își împărtășesc experiența şi prin construirea unei reţele de cel puţin 120 traineri pentru tineret specializaţi în Terapia prin Creativitate & Artӑ.

Activitățile de diseminare, evenimentele de conștientizare și materialele elaborate în timpul implementării proiectului vor contribui la creșterea calității educației, inovației, recunoașterii, incluziunii sociale a tinerilor cu autism, la transformarea digitală a educației acestora prin intermediul expoziției virtuale și a bibliotecii virtuale de povești, precum și a materialelor de formare.

Mai multe detalii despre derularea proiectului puteți gasi pe website-ul organizației www.demetrius.ro, pe pagina de facebook sau la adresa de e-mail [email protected].

COMUNICAT DE PRESĂ 

Iași, 30.10.2023                           

Finalizarea proiectului ,,Spune NU discriminării bazate pe gen, hărțuirii şi abuzului sexual! – NOT ME’’

Asociația DEMETRIUS anunță finalizarea proiectului ,,Spune NU discriminării bazate pe gen, hărțuirii şi abuzului sexual! – NOT ME’’ în cadrul Programului Erasmus+, Parteneriate Strategice pentru Tineret, proiect ce a fost implementat împreună cu parteneri din Lituania, Italia, Cehia și Germania. Proiectul a avut o perioadă de implementare de 24 luni, începând cu data de 1 noiembrie 2021.

Obiectivul proiectului a constat în creşterea gradului de conştientizare a importanţei fenomenului de discriminare bazată pe gen, hărțuire și abuz sexual în rândul tinerilor, în furnizarea unei soluţii de training de interes general care să propună metode de prevenţie şi modalităţi de abordare a  acestui fenomen în rândul tinerilor, precum și în susţinerea profesioniştilor care lucreazӑ cu tineri (lucrători de tineret, formatori, consilieri, mentori şi voluntari) pentru a asigura un mediu sigur în care să poată aborda acest subiect sensibil.

Proiectul a avut două categorii de grupuri țintă: pe de o parte, lucrători de tineret, consilieri, formatori, mentori, voluntari care lucrează cu tineri, reprezentanți ai angajatorilor (mentori ai tinerilor angajați, supervizori, lideri), şi pe de altӑ parte, tineri înscriși într-un program de studii / de stagiu şi tineri angajaţi, cu vârste cuprinse între 18-30 ani.

Proiectul a contribuit la creşterea gradului de conştientizare a tinerilor cu privire la nivelul lor de expunere la hărţuirea sexuală, asupra riscurilor asociate, a comportamentelor şi a soluţiilor de prevenire şi reacție corespunzătoare, prin dezvoltarea unui instrument de evaluare pentru măsurarea discriminării bazate pe gen, hărțuire și abuz sexual, precum şi prin participarea a  peste 380 participanţi la cele 5 ateliere de prevenire a hӑrţuirii sexuale organizate în ţӑrile partenere.

Proiectul a furnizat lucrӑtorilor de tineret, formatorilor, consilierilor, precum şi altor profesionişti din acest domeniu, abilități, cunoştinţe şi instrumente eficiente pentru prevenirea discriminării bazate pe gen, hărțuirii și abuzului sexual, prin elaborarea unui pachet de formare complet, extrem de inovator, pilotat internaţional şi testat la nivel local în fiecare ţarӑ partenerӑ, care include o curriculӑ, materialele de curs şi metodologia aferentӑ. 20 de profesionişti au participat la cursul de formare de formatori ,,Cum sӑ spui nu! Preveniţi discriminarea bazatӑ pe gen, hărțuirea și abuzul sexual!’’.

De asemenea, proiectul a crescut gradul de conştientizare cu privire la hărțuirea sexuală la locul de muncă prin dotarea tinerilor angajaţi cu vârsta cuprinsă între 18-30 de ani cu abilităţi şi cunoştinţe în vederea prevenirii acestui fenomen, a schimbării atitudinii şi a modului de reacţie împotriva acestuia, prin crearea unui curs online atractiv şi inovator ,,Hӑrţuirea sexualӑ la locul de muncӑ’’, dar a crescut şi gradul de conştientizare a reprezentanţilor angajatorilor (în calitate de mentori la locul de muncă, lideri de stagiu) cu privire la responsabilitățile acestora, modalitățile de acţiune şi modalitățile de sprijinire a tinerilor angajați în prevenirea hărțuirii sexuale la nivel organizaţional, prin elaborarea unui ghid pe această temӑ intitulat  ,,Prevenirea hӑrţuirii sexuale la locul de muncӑ’’.

Activitățile de diseminare, evenimentele de conștientizare și materialele elaborate în timpul implementării proiectului au contribuit la îmbunătățirea cunoștințelor, abilităților şi startegiei de prevenire a tinerilor cu privire la discriminarea bazată pe gen, hărțuirea şi abuzul sexual, a furnizat profesioniştilor din acest domeniu abilitӑţile, cunoştinţele şi competenţele necesare pentru a ajuta tinerii în procesul de prevenire a acestui fenomen şi a contribuit la informarea tinerilor angajaţi, dar şi a angajatorilor, cu privire la hӑrţuirea sexualӑ la locul de muncӑ şi acţiunile care pot fi întreprinse.

Mai multe detalii despre derularea proiectului puteţi gӑsi pe website-ul organizației www.demetrius.ro, pe pagina de Facebook a proiectului https://www.facebook.com/ProjectNotMe sau la adresa de e-mail [email protected].

COMUNICAT DE PRESĂ

Iași, 29.10.2023

Finalizarea proiectului ,,Colaborare inter-curriculară pentru îmbunătățirea abilitӑţilor financiare ale elevilor folosind jocuri – FINGO’’

Asociația DEMETRIUS anunță finalizarea proiectului ,,Colaborare inter-curriculară pentru îmbunătățirea abilitӑţilor financiare ale elevilor folosind jocuri – FINGO’’ în cadrul Programului Erasmus+, Parteneriate Strategice pentru Educație Școlară, proiect ce a fost implementat împreună cu parteneri din Lituania, Spania, Italia, Romȃnia, Cipru și Turcia. 

Proiectul a avut o perioadă de implementare de 24 luni, începând cu data de 1 noiembrie 2021, iar bugetul aprobat a avut o valoare totală de 214001 euro. 

Proiectul şi-a propus să îmbunătățească cunoștințele financiare și abilitățile necesare pentru consolidarea incluziunii sociale a elevilor cu nevoi speciale și ale celor aflați în categoria de risc de excludere socialӑ prin îmbunătățirea colaborării inter-curriculare și interdisciplinare în procesul educațional și prin promovarea metodelor și instrumentelor de predare experimentale, bazate pe joc și simulare socială.

Grupul țintă al proiectului a fost format din profesori din şcoli normale şi speciale și din elevi cu vârsta cuprinsă între 14 și 19 ani, punându-se accentul pe elevii cu dizabilități și pe cei expuși riscului de excluziune socială.

Proiectul a contribuit la inovarea învățământului special, la creşterea adaptabilitӑţii, a învӑţӑrii practice şi a gȃndirii critice, precum și la promovarea utilizӑrii jocurilor în procesul de învӑţare pentru a îl face mai atractiv şi mai eficient prin intermediul unei curicule de curs atractive şi interactive bazatӑ pe jocuri pentru profesori, prin crearea materialelor necesare pentru cursul ,,Dezvoltarea abilitӑţilor financiare folosind jocuri în şcolile speciale’’ care a fost pilotat internaţional în Cipru cu 28 cadre didactice şi testat local în fiecare ţarӑ partenerӑ cu 70 cadre didactice, printr-o colecție de bune practici și povești de management financiar personal de succes pentru elevii cu nevoi speciale în vederea îmbunătățirii încrederii în sine, a abilităților de comunicare și a creativității lor și pentru a îi ajuta în procesul de incluziune socialӑ, la dezvoltarea personală și profesională, prin realizarea de linii directoare pentru atelierele de dezvoltare a abilităților financiare și antreprenoriale și printr-o expoziție bazată pe tehnici de simulare a cazurilor reale pentru elevii cu nevoi speciale care le oferă posibilitatea de a practica educaţia financiară și abilitățile antreprenoriale de bază, pilotatӑ pe 252 de elevi din 6 ţӑri.

Proiectul a contribuit la reducerea riscului de excluziune socială a elevilor din învățământul special printr-o campanie de conștientizare școlară organizată într-un mod unitar și simultan în școli speciale și mixte din cele 6 țări partenere, adresându-se elevilor și profesorilor din domeniul social, mass-media, școlilor şi familiilor, evidențiind beneficiile dezvoltӑrii abilităților financiare pentru creşterea considerabilӑ a bunӑstӑrii lor în viaţӑ, pentru creşterea gradului lor de angajare şi pentru o mai bună incluziune socială pe termen lung.

Toate activitățile și rezultatele intelectuale au fost concepute pentru a încuraja incluziunea socială, dezvoltând abilitățile de conștientizare de sine, de auto-exprimare, de empatie și de comunicare ale elevilor, precum și rupând stereotipurile și schimbând atitudinea faţӑ de elevii de liceu vulnerabili și defavorizați, în special pentru cei cu deficiențe de auz.

Activitățile de diseminare, evenimentele de conștientizare și materialele elaborate în timpul implementării proiectului au contribuit la îmbunătățirea cunoștințelor financiare și a abilităților necesare pentru consolidarea incluziunii sociale a elevilor cu nevoi speciale și ale celor aflați in categoria de risc de excludere socialӑ, îmbunătățind în acelaşi timp abilitățile de gândire critică ale profesorilor și elevilor. Mai multe detalii despre acest proiect puteți gasi pe website-ul organizației www.demetrius.ro sau la adresa de e-mail [email protected].

COMUNICAT DE PRESĂ

Iași, 5 noiembrie 2022

Lansarea proiectului ,,Fețe egale: program inovativ de formare în domeniile sănătății, social și voluntariat, care să ajute persoanele desfigurate să depășească provocările sociale și psihologice din viața de zi cu zi’’

Asociația DEMETRIUS anunță lansarea proiectului ,,Fețe egale: program inovativ de formare în domeniile sănătății, social și voluntariat, care să ajute persoanele desfigurate să depășească provocările sociale și psihologice din viața de zi cu zi’’ în cadrul Programului Erasmus+, care va fi implementat împreună cu parteneri din Olanda, Norvegia, Suedia, Turcia, Cipru, Spania şi Serbia.

Proiectul are o perioadă de implementare de 36 de luni, începând cu data de 1 septembrie 2022.

Proiectul își propune să îmbunătățească viața și oportunitățile persoanelor desfigurate prin instruirea profesioniștilor din domeniul sănătății și a ONG-urilor cu privire la modul în care provocările la care sunt expuse aceste persoane pot fi reduse. Cursanților li se va oferi un set de instrumente care le va permite să iasă și să se antreneze în comunitate și să utilizeze materiale adaptate pentru familiile afectate, oferind astfel o conștientizare în cascadă a dificultăților și stigmatizării cu care se confruntă acest grup.

Grupul țintă al proiectului este format din persoane cu diformităţi, profesioniști din domeniul sănătății, persoane cheie ale comunităţii în domeniul educaţiei, al asistenţei sociale, etc, precum şi întreaga populaţie, în vederea creşterii gradului de conştientizare.

Proiectul va contribui la depășirea provocărilor sociale și psihologice din viața de zi cu zi a acestor persoane prin dezvoltarea unui program de formare de o zi pentru asociaţii și ONG-uri privind contextul social și presiunea pe care o resimt oamenii afectaţi de desfigurare, privind provocările acestui grup şi a posibilelor intervenții eficiente (la nivel individual, comunitar, societal), printr-un curs de bază în activism social şi prin  calificarea lucrătorilor din comunitate. Proiectul îşi va atinge scopul şi prin dezvoltarea unui pachet de instruire a formatorilor pentru a permite personalului medical și ONG-urilor să se formeze în comunitate și să se adreseze familiilor afectate.

Toate activitățile și rezultatele proiectului sunt concepute pentru a încuraja incluziunea socială, dezvoltând abilitățile de conștientizare de sine, de auto-exprimare, de empatie și de comunicare ale persoanelor desfigurate, precum și rupând stereotipurile și schimbând atitudinea faţӑ de acestea.

Activitățile de diseminare, evenimentele de conștientizare și materialele elaborate în timpul implementării proiectului vor contribui la îmbunătățirea vieții principalului grup ţintă şi a familiilor acestora, precum şi la creşterea gradului de incluziune a acestora în societate.

 Mai multe detalii despre derularea proiectului puteți gasi pe website-ul organizației www.demetrius.ro, pe pagina de facebook www.facebook.com/DemetriusAssociation sau la adresa de e-mail [email protected].

Vӑ invităm să parcurgeți un curs foarte util pentru prezent și viitor ,,Hărțuirea sexuală la locul de muncă” realizat în cadrul unui proiect de cooperare Erasmus+ de Tineret împreună cu parteneri din Cehia, Germania, Lituania şi Italia, pentru care veți primi diplomă la parcurgerea a minimum 70%. Cursul se adresează atât tinerilor angajați, cât și celor care își propun să facă voluntariat sau să se angreneze în alte activităţi profesionale.

Pentru înscriere vă rugăm să vă creați un cont pe această platformӑ, la “Create new account”: https://onlinementor.eu/platform/login/index.php, completȃnd cȃmpurile necesare.

În scurt timp, veţi primi un email de la platformă pe adresa de email furnizată atunci cȃnd v-aţi creat contul. Vă rugăm să apăsaţi linkul de confirmare din email. Apoi reveniţi pe linkul iniţial şi vă puteţi loga cu adresa de email şi parola, alese de dvs.

Cȃnd intraţi în platformă, apăsaţi pe meniul din stȃnga “Site home” şi apoi alegeţi din lista de cursuri: RO – Hărţuirea sexuală la locul de muncă – Erasmus+ Parteneriate Strategice pentru Tineret “Spune NU discriminării bazate pe gen, hărțuirii și abuzului sexual! #NOT ME”.

Vă rugăm să citiţi modulele şi să faceţi exerciţiile (acestea pot fi completate pe hȃrtie) şi după ce aţi terminat de citit o lecţie sau de făcut un exerciţiu, bifaţi în căsuţa din dreapta sus, pentru ca acestea să apară ca fiind parcurse în platformă.

După parcurgerea cursului, vă vom trimite pe email un certificat de participare, condiția fiind parcurgerea a cel puţin 70% din curs.

Ne bucurăm să vă invităm la Seminarul informativ „Strategii inovatoare, recreative şi antistres pentru tineret – JOY’’  care va avea loc pe data de 11 iunie 2022, începȃnd cu ora 9.30, în Casa Muzeelor, Strada Vasile Alecsandri nr. 6, Iaşi.

Seminarul face parte din activităţile proiectului „Strategii inovatoare, recreative şi antistres pentru tineret – JOY’’ , proiect  derulat în cadrul Programului Erasmus+, Parteneriate Strategice de Tineret, de cӑtre Asociaţia Demetrius împreună cu parteneri din Franța, Estonia, Lituania şi Norvegia.

Seminarul este gratuit, interactiv şi vor fi utilizate metode moderne de prezentare.

Pentru înscriere, vă rugăm să ne scrieţi la adresa de email: [email protected] pȃnă la data de  9 iunie 2022, specificând numele dvs. şi numărul de persoane care doresc să participle.

Vă mulţumim şi vă aşteptăm cu drag!

Ne bucurăm să vă invităm la Seminarul informativ Abilități de conștientizare și prevenire a hărțuirii și a discursului violent pe internet la copiii de vârstă școlară – CyberAware’’  care va avea loc pe data de 4 iunie 2022, începȃnd cu ora 9.30, în Casa Muzeelor, Strada Vasile Alecsandri nr. 6, Iaşi.

Seminarul face parte din activităţile proiectului Abilități de conștientizare și prevenire a hărțuirii și a discursului violent pe internet la copiii de vârstă școlară – CyberAware’’, proiect  derulat în cadrul Programului Erasmus+, Parteneriate Strategice pentru Educație Şcolară, de cӑtre Asociaţia Demetrius împreună cu parteneri din Turcia, Spania și Lituania.

Seminarul este gratuit, interactiv şi vor fi utilizate metode moderne de prezentare.

Pentru înscriere, vă rugăm să ne scrieţi la adresa de email: [email protected] pȃnă la data de  2 iunie 2022, specificând numele dvs. şi numărul de persoane care doresc să participe.

Vă mulţumim şi vă aşteptăm cu drag!

Asociația Demetrius împreunӑ cu mai multe organizaţii din Republica Cehă, Italia, Germania și Lituania implementează proiectul ,,Spune NU discriminării bazate pe gen, hărțuirii şi agresiunii sexuale! – NOT ME’’, finanţat de Uniunea Europeană, în cadrul căruia dorim sӑ realizӑm un curs pentru prevenirea discriminării de gen, a hărțuirii și agresiunii sexuale pentru tineri.
 
Pentru atingerea acestui obiectiv, am realizat un chestionar care urmărește măsurarea nivelului de expunere la discriminarea de gen, hărțuirea și agresiunea sexuală și riscurile, comportamentele și convingerile asociate. Chestionarul se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 18 – 30 ani din Romȃnia.
 
Daca vă încadrați în grupul țintă al studiului nostru, vă învităm să alocați câteva minute pentru a răspunde la întrebările noastre. Termenul limitӑ pȃnӑ cȃnd puteţi completa acest chestionar este 30 aprilie 2022.
 
Participarea dumneavoastră la acest studiu este voluntară. Dacă aţi ales să participaţi la acest studiu, vă puteţi retrage în orice moment. Răspunsurile dumneavoastră sunt confidenţiale. Nu există răspunsuri corecte sau greşite.
 
Link-ul direct către chestionar este: https://forms.gle/Spj7UewkipAXLyKM6.
 
Vă mulțumim anticipat!

COMUNICAT DE PRESĂ                           

 Iași, 1.02.2022

Lansarea proiectului ,,Colaborare inter-curriculară pentru îmbunătățirea abilitӑţilor financiare ale elevilor folosind jocuri – FINGO’’

Asociația DEMETRIUS anunță lansarea proiectului ,,Colaborare inter-curriculară pentru îmbunătățirea abilitӑţilor financiare ale elevilor folosind jocuri – FINGO’’ în cadrul Programului Erasmus+, Parteneriate Strategice pentru Educație Școlară, care va fi implementat împreună cu parteneri din Lituania, Spania, Italia, Romȃnia, Cipru și Turcia.

Proiectul are o perioadă de implementare de 24 luni, începând cu data de 1 noiembrie 2021, iar bugetul aprobat are o valoare totală de 214001 euro.

Proiectul își propune să îmbunătățească cunoștințele financiare și abilitățile necesare pentru consolidarea incluziunii sociale a elevilor cu nevoi speciale și ale celor aflați în categoria de risc de excludere socialӑ prin îmbunătățirea colaborării inter-curriculare și interdisciplinare în procesul educațional și prin promovarea metodelor și instrumentelor de predare experimentale, bazate pe joc și simulare socială.

Grupul țintă al proiectului este format din profesori din şcoli normale şi speciale și din elevi cu vârsta cuprinsă între 14 și 19 ani, punându-se accentul pe elevii cu dizabilități și pe cei expuși riscului de excluziune socială.

Proiectul va contribui la inovarea învățământului special, la creşterea adaptabilitӑţii, a învӑţӑrii practice şi a gȃndirii critice, precum și la promovarea utilizӑrii jocurilor în procesul de învӑţare pentru a îl face mai atractiv şi mai eficient prin intermediul unei curicule de curs atractive şi interactive bazatӑ pe jocuri pentru profesori, prin crearea materialelor necesare pentru cursul ,,Dezvoltarea abilitӑţilor financiare folosind jocuri în şcolile speciale’’ care va fi pilotat internaţional în Cipru cu 28 cadre didactice şi testat local în fiecare ţarӑ partenerӑ cu 70 cadre didactce, printr-o colecție de bune practici și povești de management financiar personal de succes pentru elevii cu nevoi speciale în vederea îmbunătățirii încrederii în sine, a abilităților de comunicare și a creativității lor și pentru a îi ajuta în procesul de incluziune socialӑ, la dezvoltarea personală și profesională, prin realizarea de linii directoare pentru atelierele de dezvoltare a abilităților financiare și antreprenoriale și printr-o expoziție bazată pe tehnici de simulare a cazurilor reale pentru elevii cu nevoi speciale care le oferă posibilitatea de a practica educaţia financiară și abilitățile antreprenoriale de bază, pilotatӑ pe 252 de elevi din 6 ţări.                

Proiectul va contribui la reducerea riscului de excluziune socială a elevilor din învățământul special printr-o campanie de conștientizare școlară organizată într-un mod unitar și simultan în școli speciale și mixte din cele 6 țări partenere, adresându-se elevilor și profesorilor din domeniul social, mass-media, școlilor şi familiilor, evidențiind beneficiile dezvoltӑrii abilităților financiare pentru creşterea considerabilӑ a bunӑstӑrii lor în viaţӑ, pentru creşterea gradului lor de angajare şi pentru o mai bună incluziune socială pe termen lung.                  

Toate activitățile și rezultatele intelectuale sunt concepute pentru a încuraja incluziunea socială, dezvoltând abilitățile de conștientizare de sine, de auto-exprimare, de empatie și de comunicare ale elevilor, precum și rupând stereotipurile și schimbând atitudinea faţӑ de elevii de liceu vulnerabili și defavorizați, în special pentru cei cu deficiențe de auz.

Activitățile de diseminare, evenimentele de conștientizare și materialele elaborate în timpul implementării proiectului vor contribui la îmbunătățirea cunoștințelor financiare și a abilităților necesare pentru consolidarea incluziunii sociale a elevilor cu nevoi speciale și ale celor aflați in categoria de risc de excludere socialӑ, îmbunătățind în acelaşi timp abilitățile de gândire critică ale profesorilor și elevilor.

Mai multe detalii despre derularea proiectului puteți gasi pe website-ul organizației www.demetrius.ro sau la adresa de e-mail [email protected].

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.

COMUNICAT DE PRESĂ

Iași, 22.01.2022

Lansarea proiectului ,,Soluții de simulare socială pentru creșterea gradului de conștientizare cu privire la efectele schimbărilor climatice – ECOSTREAM“

Asociația DEMETRIUS anunță lansarea proiectului ,,Soluții de simulare socială pentru creșterea gradului de conștientizare cu privire la efectele schimbărilor climatice – ECOSTREAM”  în cadrul Programului Erasmus+, Parteneriate Strategice pentru Educație Școlară, care va fi implementat împreună cu parteneri din Lituania, Spania și Grecia.

Proiectul ECOSTREAM se dorește a fi un efort inovativ al cadrelor didactice din țările partenere de a utilizarea elemente de simulare socială ca pedagogie eficientă pentru protecția mediului, oferind o imagine de ansamblu a efectelor pozitive ale învăţării prin practică.

Proiectul are o perioadă de implementare de 20 luni, începând cu data de 1.12.2021, iar grupul țintă al proiectului este format din cadre didactice, formatori, specialiști în pedagogie și educație, părinți și elevi cu vârste cuprinse între 11-15 ani.

Proiectul va contribui la creșterea gradului de conștientizare asupra efectelor schimbărilor climatice și asupra necesității protecției mediului în educația școlară și în rândul furnizorilor de educație, în general, prin elaborarea a două cursuri de formare, prin schimburi de experiență și activități de formare, în timpul cărora cadrele didactice din școlile partenere și asociate vor avea ocazia să se întâlnească, să învețe și să discute despre schimbările climatice și despre protecția mediului folosind jocuri și metode inovative bazate pe simulare socială pentru educarea elevilor.

La realizarea acestui obiectiv va contribui, de asemenea, și realizarea curriculei despre mediu pentru învăţare interdisciplinară bazată pe jocuri de simulare a schimbărilor climatice, realizarea broșurilor cu planurile de lecție, a materialelor de învățare și realizarea lecțiilor video model.

 Activitățile de diseminare, evenimentele de formare și distibuirea materialele elaborate în timpul implementării proiectului vor contribui la creşterea gradului de conştientizare în privinţa efectelor schimbӑrilor climatice, precum şi la dezvoltarea angajamentului civic şi a responsabilitӑţii elevilor.

Mai multe detalii despre derularea proiectului puteți gasi pe website-ul organizației www.demetrius.ro, pe pagina de facebook https://www.facebook.com/DemetriusAssociation sau la adresa de e-mail [email protected].

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.

COMUNICAT DE PRESĂ                            

 Iași, 26.11.2021

Lansarea proiectului ,,Spune NU discriminării bazate pe gen, hărțuirii şi abuzului sexual! – NOT ME’’

Asociația DEMETRIUS anunță lansarea proiectului ,,Spune NU discriminării bazate pe gen, hărțuirii şi abuzului sexual! – NOT ME’’ în cadrul Programului Erasmus+, Parteneriate Strategice pentru Tineret, care va fi implementat împreună cu parteneri din Lituania, Italia, Cehia și Germania. Proiectul are o perioadă de implementare de 24 luni, începând cu data de 1 noiembrie 2021.

Obiectivul proiectului constӑ în creşterea gradului de conştientizare a importanţei fenomenului de discriminare bazată pe gen, hărțuire și abuz sexual în rândul tinerilor, în furnizarea unei soluţii de training de interes general care să propună metode de prevenţie şi modalităţi de abordare a  acestui fenomen în rândul tinerilor, precum și în susţinerea profesioniştilor care lucreazӑ cu tineri (lucrători de tineret, formatori, consilieri, mentori şi voluntari) pentru a asigura un mediu sigur în care să poată aborda acest subiect sensibil.

Proiectul are două categorii de grupuri țintă: pe de o parte, lucrători de tineret, consilieri, formatori, mentori, voluntari care lucrează cu tineri, reprezentanți ai angajatorilor (mentori ai tinerilor angajați, supervizori, lideri), şi pe de altӑ parte, tineri înscriși într-un program de studii / de stagiu şi tineri angajaţi, cu vârste cuprinse între 18-30 ani.

Proiectul va contribui la creşterea gradului de conştientizare a tinerilor cu privire la nivelul lor de expunere la hărţuirea sexuală, asupra riscurilor asociate, a comportamentelor şi a soluţiilor de prevenire şi reacție corespunzătoare, prin dezvoltarea unui instrument de evaluare pentru măsurarea discriminării bazate pe gen, hărțuire și abuz sexual, precum şi prin participarea a  peste 380 participanţi la cele 5 ateliere de prevenire a hӑrţuirii sexuale organizate în ţӑrile partenere.

Proiectul va furniza lucrӑtorilor de tineret, formatorilor, consilierilor, precum şi altor profesionişti din acest domeniu, abilități, cunoştinţe şi instrumente eficiente pentru prevenirea discriminării bazate pe gen, hărțuirii și abuzului sexual, prin elaborarea unui pachet de formare complet, extrem de inovator, pilotat internaţional şi testat la nivel local în fiecare ţarӑ partenerӑ, care include o curriculӑ, materialele de curs şi metodologia aferentӑ. 20 de profesionişti vor participa la cursul de formare de formatori ,,Cum sӑ spui nu! Preveniţi discriminarea bazatӑ pe gen, hărțuirea și abuzul sexual!’’.

De asemenea, proiectul va creşte gradul de conştientizare cu privire la hărțuirea sexuală la locul de muncă prin dotarea tinerilor angajaţi cu vârsta cuprinsă între 18-30 de ani cu abilităţi şi cunoştinţe în vederea prevenirii acestui fenomen, a schimbării atitudinii şi a modului de reacţie împotriva acestuia, prin crearea unui curs online atractiv şi inovator ,,Hӑrţuirea sexualӑ la locul de muncӑ’’, dar va creşte şi gradul de conştientizare a reprezentanţilor angajatorilor (în calitate de mentori la locul de muncă, lideri de stagiu) cu privire la responsabilitățile acestora, modalitățile de acţiune şi modalitățile de sprijinire a tinerilor angajați în prevenirea hărțuirii sexuale la nivel organizaţional, prin elaborarea unui ghid pe această team intitulat  ,,Prevenirea hӑrţuirii sexuale la locul de muncӑ’’.

Activitățile de diseminare, evenimentele de conștientizare și materialele elaborate în timpul implementării proiectului vor contribui la îmbunătățirea cunoștințelor, abilităților şi startegiei de prevenire a tinerilor cu privire la discriminarea bazată pe gen, hărțuirea şi abuzul sexual, va furniza profesioniştilor din acest domeniu abilitӑţile, cunoştinţele şi competenţele necesare pentru a ajuta tinerii în procesul de prevenire a acestui fenomen şi va contribui la informarea tinerilor angajaţi, dar şi a angajatorilor, cu privire la hӑrţuirea sexualӑ la locul de muncӑ şi acţiunile care pot fi întreprinse.

Mai multe detalii despre derularea proiectului puteţi gӑsi pe website-ul organizației www.demetrius.ro, pe pagina de Facebook a proiectului https://www.facebook.com/ProjectNotMe sau la adresa de e-mail [email protected].

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.

COMUNICAT DE PRESĂ

Iași, 3 august 2021

Activități Creative pentru Prevenirea Bullying-ului asupra Elevilor cu Dizabilități

Știi vreun adolescent care a fost victimă a bullying-ului la școală? Dar dacă acest adolescent are deficiențe de auz? Cum ai reacționat? L-ai sprijinit? Ai vorbit cu agresorul?

Știi vreo strategie de intervenție în cazul bullying-ului asupra adolescenților cu deficiențe de auz?

Profesori, părinți și lucrători cu adolescenți cu deficiențe de auz se gândesc la aceste întrebări mai des deoarece bullying-ul este o realitate îngrijorătoare în școli și mulți elevi sunt implicați în diferite forme de bullying. În plus, elevii cu dizabilități sunt de două ori mai mult victime ale bullying-ului (cam 30%) deoarece ei sunt agresați atât de elevii cu dezvoltare tipic normală, cât și de elevii cu dizabilități. În cazul elevilor cu deficiențe de auz aproape toți sunt victime ale bullying-ului si jumătate dintre ei sunt agresori, ceea ce situează elevii cu deficiențe de auz pe primul loc în incidența cazurilor de bullying. Acest fapt se explica prin competențele sociale scazute ale elevilor cu deficiențe de auz care îi fac sa para mai slabi în fața elevilor cu dezvoltare tipică normală și, probabil că agresorii cred ca elevii cu deficiențe de auz nu pot spune altora ce li s-a întâmplat.

Profesori de la Liceul Vasile Pavelcu, specializat în lucrul cu elevii cu deficiențe de auz, a găzduit întâlnirea transnațională cu psihologi de la Asociația Demetrius (România) și TKND (Lituania), și parteneri cu expertize diferite în educația persoanelor cu dizabilități (Instituto di Surdi Torino, Italia), în educația adulților (Alter Ego, Grecia) și în furnizarea de cursuri (iTeach ITL Institute, Turcia).

Ne-am întâlnit în cadrul proiectului Erasmus+  “Creative Activities to Prevent Bullying on Special Needs Students” (2020-1-RO01-KA227-SCH-095427) să planificăm și să discutăm modalități creative de combatere a fenomenului de bullying asupra adolescenților cu deficiențe de auz. Am creat deja un curriculum pentru formarea profesorilor și lucrătorilor cu grupuri mixte de adolescenți cu dezvoltare tipică normală și cu adolescenți cu deficiențe de auz, pentru a-i învăța cum să reacționeze la fenomenul de bullying și activități de intervenție pentru agresori, pentru victime și pentru martorii actelor de bullying.

În viitor vom crea activități de formare a profesorilor și a elevilor de liceu pentru a reacționa și interveni în mod corect la actele de bullying, precum și metode și soluții de prevenire a hărțuirii și a violenței în școală.

Mai multe detalii despre derularea proiectului puteți gasi pe website-ul organizației www.demetrius.ro, pe pagina de facebook https://www.facebook.com/DemetriusAssociation sau la adresa de e-mail [email protected].

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.

COMUNICAT DE PRESĂ

Iași, 21 iulie 2021

Întȃlnire transnaţionalӑ a partenerilor proiectului ,,Abilităţi de conștientizare și prevenire a hărţuirii și a discursului violent pe internet la copiii de vârstă școlară – CyberAware’’

Asociația DEMETRIUS deruleazӑ proiectul  Abilități de conștientizare și prevenire a hărțuirii și a discursului violent pe internet la copiii de vârstă școlară’’ – CyberAware în cadrul Programului Erasmus+, Parteneriate Strategice pentru Educație Şcolară, care este implementat împreună cu parteneri din Turcia, Spania și Lituania. În Romȃnia, proiectul beneficiazӑ de asemenea de un parteneriat fructuos cu Muzeul Naţional al Literaturii Române Iaşi

A doua întȃlnire transnaţionalӑ a partenerilor proiectului „Abilități de conștientizare și prevenire a hărțuirii și a discursului violent pe internet la copiii de vârstă școlară – CyberAware’’ va avea loc în perioada 26-27.07.2021, la Iaşi, dupӑ ce prima întȃlnire transnaţionalӑ a partenerilor proiectului a avut loc în mediul virtual datoritӑ contextului pandemic.

În cadrul acestei întȃlniri vor fi prezentate produselor intelectuale aferente proiectului realizate pȃnӑ în acest moment, urmȃnd ca în urma feedback-ului primit din partea fiecărui partener, acestea sӑ fie actualizate şi finalizate. Vor fi prezentate povestirile pentru elevi și pozele realizate pentru expoziția digitalӑ de fotovoice despre bullying-ul pe internet, vor fi oferite recomandări metodice privind „cum să protejăm tinerii activi pe rețelele sociale și cum să-i ajutăm să-și dezvolte abilitățile de prevenire și reducere a fenomenului de bullying pe internet” pentru profesori și lucrători de tineret și se va discuta despre setul de instrumente pentru intervenții și consiliere în cazurile de agresiune pe internet pentru profesori, lucrători de tineret și părinți ce trebuie realizat.

Tot în cadrul acestei întȃlniri se va discuta despre diseminarea, monitorizarea şi evaluarea activitӑţilor proiectului. Vor fi de asemenea planificate activitӑţile viitoare ale proiectului precum şi urmӑtoarea întȃlnire a partenerilor şi vor fi propuse idei pentru viitoare proiecte de colaborare.

În timpul celor douӑ zile petrecute împreunӑ, partenerii îşi vor face timp şi pentru a experimenta o frumoasӑ experienţӑ culturalӑ prin vizitarea oraşului Iaşi şi a Muzeului Naţional al Literaturii Române Iaşi, împreunӑ cu doamna educator muzeal Iunia-Maria Ștefan.

Mai multe detalii despre derularea proiectului puteți gasi pe website-ul organizației www.demetrius.ro, pe pagina de facebook https://www.facebook.com/DemetriusAssociation sau la adresa de e-mail [email protected].

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.

COMUNICAT DE PRESĂ

Iași, 21 iulie 2021

Întȃlnire transnaţionalӑ a partenerilor proiectului ,,Educație incluzivă și interactivă în muzee: schimb de bune practici – EInMu’’

Asociația DEMETRIUS deruleazӑ proiectul ,,Educație incluzivă și interactivă în muzee: schimb de bune practici – EInMu” în cadrul Programului Erasmus+, Parteneriate Strategice pentru Educație Şcolară, care este implementat împreună cu parteneri din Lituania, Italia și Grecia. În Romȃnia, proiectul beneficiazӑ de asemenea de un parteneriat fructuos cu Muzeul Naţional al Literaturii Române Iaşi.

A doua întȃlnire transnaţionalӑ a partenerilor proiectului ,,Educație incluzivă și interactivă în muzee: schimb de bune practici -EInMu” va avea loc în data de 28.07.2021, la Iaşi, dupӑ ce prima întȃlnire transnaţionalӑ a partenerilor proiectului a avut loc în mediul virtual datoritӑ contextului pandemic.

În cadrul acestei întȃlniri va avea loc un schimb de bune practici privind educația muzeală în rândul elevilor la care vor participa educatori muzeali, muzeografi și alți specialiști din cadrul Muzeului Naţional al Literaturii Române Iaşi.

De asemeni, se va discuta despre cele două cursuri de formare și schimburi de experientă în timpul cărora profesorii școlilor asociate vor avea ocazia să se întâlnească și să discute despre implementarea educației în muzee, despre seminariile de o zi pentru instruirea formatorilor, despre realizarea broșurilor, despre toate planurile de lecție ce vor fi distribuite în fiecare țară parteneră și despre realizarea de videoclipuri pentru fiecare lecție ce vor fi înregistrate și încărcate pe pagina YouTube.

Tot în cadrul acestei întȃlniri se va discuta despre diseminarea, monitorizarea şi evaluarea activitӑţilor proiectului. Vor fi de asemenea planificate activitӑţile viitoare ale proiectului precum şi urmӑtoarea întȃlnire a partenerilor şi vor fi propuse idei pentru viitoare proiecte de colaborare.

Partenerii îşi vor face timp şi pentru a experimenta o frumoasӑ experienţӑ culturalӑ prin vizitarea oraşului Iaşi şi a Muzeului Naţional al Literaturii Române Iaşi, împreunӑ cu doamna educator muzeal Iunia-Maria Ștefan.

Mai multe detalii despre derularea proiectului puteți gasi pe website-ul organizației www.demetrius.ro, pe pagina de facebook https://www.facebook.com/DemetriusAssociation sau la adresa de e-mail [email protected].

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.

COMUNICAT DE PRESĂ

Iași, 21 iulie 2021

Întȃlnire transnaţionalӑ a partenerilor proiectului ,,ArtTera – Terapia prin artăo resursă unică pentru dezvoltarea personală: schimb de bune practici’’

 Asociația DEMETRIUS deruleazӑ proiectul  ,,ArtTera – Terapia prin artăo resursă unică pentru dezvoltarea personală: schimb de bune practici”  în cadrul Programului Erasmus+, Parteneriate Strategice de Tineret, care este implementat împreună cu parteneri din Lituania, Letonia, Portugalia şi Italia.  În Romȃnia, proiectul beneficiazӑ de asemenea de un parteneriat fructuos cu Muzeul Naţional al Literaturii Române Iaşi.

 A doua întȃlnire transnaţionalӑ a partenerilor proiectului  ,,ArtTera – Terapia prin artă – o resursă unică pentru dezvoltarea personală: schimb de bune practici”  va avea loc în data de 29.07.2021, la Iaşi, dupӑ ce prima întȃlnire transnaţionalӑ a partenerilor proiectului a avut loc în mediul virtual datoritӑ contextului pandemic.

În cadrul acestei întȃlniri se va discuta despre realizarea E-book-ului intitulat ,,Metodologia aplicării expresive a terapiei prin artă”, E-book cu materiale pedagogice și metodologice ce va fi utilizat de lucrătorii de tineret și educatorii ce lucrează cu tineri cu dizabilităţi, despre realizarea materialului video despre cursurile oferite, precum şi despre realizarea altor materiale promoţionale aferente proiectului. Vor fi abordate diseminarea, monitorizarea şi evaluarea activitӑţilor proiectului. Vor fi de asemenea planificate activitӑţile viitoare ale proiectului, precum şi urmӑtoarea întȃlnire a partenerilor şi vor fi propuse idei pentru viitoare proiecte de colaborare.

Tot în cadrul acestei întȃlniri  va avea loc un schimb internațional de bune practici pe tema proiectului la care vor participa specialiști din cadrul Muzeul Naţional al Literaturii Române Iaşi.

Partenerii îşi vor face timp şi pentru a experimenta o frumoasӑ experienţӑ culturalӑ prin vizitarea oraşului Iaşi şi a Muzeului Naţional al Literaturii Române Iaşi.

Mai multe detalii despre derularea proiectului puteți gasi pe website-ul organizației www.demetrius.ro , pe pagina de facebook https://www.facebook.com/DemetriusAssociation sau la adresa de e-mail [email protected].

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.

Joi, 20 mai 2021, va fi o zi importantӑ pentru noi! Lansӑm oficial proiectul ,,Împreună dăm voce drepturilor tale!” prin intermediul caruia ne propunem sӑ promovӑm drepturile omului şi tratamentul egal, prin combaterea formelor de discriminare a persoanelor cu deficienţe de auz şi prin conştientizarea din partea acestora şi a tinerilor fără deficienţe de auz a drepturilor şi a modalităţilor de acţiune pentru a fi respectate.
Vino alături de noi, începând cu ora 14.00, pentru a descoperi cum vor arăta următorii doi ani de proiect, dar și care sunt demersurile care vor fi realizate în cadrul acestuia.
Proiectul este derulat de Asociaţia Demetrius în parteneriat cu Asociația Națională a Surzilor din România, Filiala Iași şi Step by Step, Islanda și beneficiază de o finanțare în valoare de 93.656 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.
Thursday, 20.05.2021, is an important day for us! We are officially launching the project “Together we give voice to your rights!” through which we aim to promote human rights and equal treatment, by combating the discrimination of the persons with hearing impairments, by raising awareness among them and young people without hearing impairments on the rights of these persons and the ways of action to be respected.
Join us, starting with 14 PM, to discover what the next two years of the project will look like, but also to discover what are the activities that will be performed within it.
The project is implemented by Asociatia Demetrius in partnership with Asociatia Nationala a Surzilor in Romania, Iasi Branch and Step by Step, Iceland and benefits from a 93.656 euro grant from Active Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein, and Norway through the EEA Grants 2014 -2021. The content of this material does not necessarily reflect the official position of the EEA and Norway Grants 2014-2021; for more information visit www.eeagrants.org.

Chestionar privind drepturile persoanelor cu deficiențe de auz

Asociația Demetrius implementează proiectul ,,Împreună dăm voce drepturilor tale!”, finanțat prin Programul Active Citizens Fund România, parte a Granturilor SEE și Norvegiene 2014 – 2021, în cadrul căruia realizăm un studiu referitor la drepturile omului şi discriminarea persoanelor cu deficienţe de auz.

Chestionarul se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 16 -30 ani din județul Iași.

Daca vă încadrați în grupul țintă al studiului nostru, vă învităm să alocați câteva minute pentru a răspunde la întrebările noastre. Termenul limitӑ pȃnӑ cȃnd puteţi completa acest chestionar este 15 iunie 2021.

Participarea dumneavoastră la acest studiu este voluntară. Dacă aţi ales să participaţi la acest studiu, vă puteţi retrage în orice moment. Răspunsurile dumneavoastră sunt confidenţiale. Nu există răspunsuri corecte sau greşite. Pentru a asigura confidenţialitatea, studiile nu vor conţine informaţii personale pentru idenficarea dumneavoastră. Datele vor fi stocate în format electronic protejat prin parolă.

Link-ul direct către sondajul ,,Chestionar privind drepturile persoanelor cu deficiențe de auz” este:

www.isondaje.ro/sondaj/838489050/

Vă mulțumim anticipat!

@Active Citizens Fund Romania

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens, #EEANorwayGrants

COMUNICAT DE PRESĂ

Iași, 15 martie 2021

Lansarea proiectului ,,Activități creative pentru prevenirea bullying-ului asupra elevilor cu nevoi speciale – Creativity STOPS Bullying

Asociația DEMETRIUS anunță lansarea proiectului ,,Activități creative pentru prevenirea bullying-ului asupra elevilor cu nevoi speciale – Creativity STOPS Bullying în cadrul Programului Erasmus+, Parteneriate Strategice pentru Educație Şcolară, care va fi implementat împreună cu parteneri din Lituania, Grecia, Italia, Turcia, și Romȃnia.

Proiectul are o perioadă de implementare de 24 luni, începând cu data de 1 martie 2020.

Obiectivul general al proiectului constă în furnizarea unei soluţii de training de interes general care să propună abilități de prevenire şi intervenţie în cazul bullying-ului, precum şi de creștere a gradului de conștientizare a importanței fenomenului de intimidare a elevilor în şcoli ca şi problemӑ stringentӑ cu consecinţe pe termen lung asupra sӑnӑtӑţii mentale şi emoţionale a acestora.

Grupul țintă al proiectului este format din peste 12000 de elevi din școli speciale și mixte ce vor dobȃndi abilitӑţi de prevenire și intervenție asupra bullying-ului, un nivel crescut de empatie şi toleranță și o atitudine pozitivă, dar şi din 10000 de profesori și educatori din învățământul special și din școli mixte ce vor dobȃndi metode şi instrumente inovatoare.                  

Proiectul va contribui la diminuarea acestui fenomen global prin dezvoltarea unei curicule ,,Metode şi instrumente creative pentru prevenirea hӑrţuirii în cadrul învӑţӑmȃntului special”, prin elaborarea unui pachet de formare solid și extrem de inovator pentru profesori și a unor linii directoare terapeutice, prin ateliere creative „Povestiri despre bullying: sӑ învӑţӑm şi sӑ prevenim”, printr- o expoziție digitală interactivă, bazată pe povestiri, care oferă elevilor posibilitatea de a se cunoaște mai bine, de a conștientiza lucrurile pe care le au în comun, de a se integra mai bine în mediul școlar și, astfel, de a reduce nivelul de agresivitate, şi nu în ultimul rȃnd printr-o campanie de conștientizare a fenomenului, organizată simultan în 5 țări, în școli speciale și mixte.                  

Toate activitățile și rezultatele intelectuale sunt concepute pentru a încuraja incluziunea socială, dezvoltând abilitățile de conștientizare de sine, de auto-exprimare, de empatie și de comunicare ale elevilor, precum și rupând stereotipurile și schimbând atitudinea faţӑ de elevii de liceu vulnerabili și defavorizați, în special pentru cei cu deficiențe de auz.

 Activitățile de diseminare, evenimentele de conștientizare și materialele elaborate în timpul implementării proiectului vor contribui la prevenirea agresiunilor și a bullying-ului, îmbunătățind abilitățile de gândire critică ale profesorilor și elevilor, precum și  dezvoltarea abilităților și cunoștințelor cadrelor didactice pentru a-și putea proteja tinerii elevi de astfel de agresiuni.

Mai multe detalii despre derularea proiectului puteți gasi pe website-ul organizației www.demetrius.ro, pe pagina de facebook www.facebook.com/DemetriusAssociation sau la adresa de e-mail [email protected].

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta.

COMUNICAT DE PRESĂ

Iași, 6.01.2021

Lansarea proiectului ,,Incluziune socialӑ prin joc în procesul educativ” – SIGE, 2020-1-IT02-KA204-080078

 Asociația DEMETRIUS anunță lansarea proiectului „Incluziune socialӑ prin joc în procesul educativ” – SIGE  în cadrul Programului Erasmus+, Parteneriate Strategice pentru Educația Adulților, care va fi implementat împreună cu parteneri din Italia, Polonia, Spania, Croaţia, Serbia, Germania și Polonia.

 Proiectul are o perioadă de implementare de 24 luni, începând cu data de 1 octombrie 2020.

 Obiectivul general al proiectului este de a sprijini incluziunea socială a persoanelor slab calificate care aparțin unei minorități sau care sunt migranți, contribuind la dezvoltarea unei oferte flexibile de învățare prin joc, care să le permitӑ acestora dezvoltarea competențelor cheie.

 Grupul țintă al proiectului este format din persoane slab calificate care aparțin unei minorități cu risc de excludere socială și marginalizare din cauza lipsei competențelor cheie sau care sunt migranți (în special refugiați și solicitanți de azil, imigranți nou-sosiți și migranți din prima generație). Din grupul ţintă vor mai face parte şi traineri şi furnizori de educație pentru adulți ce oferӑ servicii persoanelor provenite dintr-o minoritate sau migranți și care vor deprinde abilitatea de a folosi învӑţarea prin joc în vederea creșterii calitӑţii actului educativ.

 Proiectul va contribui la atingerea acestui obiectiv printr-o analiză a nevoilor de educaţie a persoanelor slab calificate care aparțin unei minorități sau care sunt migranți, prin explorarea potenţialului educaţional al învӑţӑrii prin joc ca și instrument inovativ de creștere a participӑrii active și prin organizarea unui curs modular inovativ ce folosește mecanisme și tehnici pe bazӑ de joc pentru creșterea gradului de calificare a acestor persoane. Proiectul va contribui la dezvoltarea competenţelor lingvistice, matematice, digitale, culturale și de comunicare ale persoanelor aparţinȃnd grupului ţintӑ.

 Activitățile de diseminare, evenimentele de conștientizare și materialele elaborate în timpul implementării proiectului vor contribui la creșterea nivelui de pregӑtire și calificare a persoanelor care aparțin unei minorități sau care sunt migranți sporind șansele acestora de integrare socialӑ și pe piaţa muncii, precum și la creșterea abilitӑţilor și competenţelor furnizorilor de educaţie pentru adulţi ce lucreazӑ cu aceste categorii sporind astfel calitatea actului educaţional și rezultatele obţinute folosind învӑţarea prin joc.

 Mai multe detalii despre derularea proiectului puteți gasi pe website-ul organizației www.demetrius.ro, pe pagina de facebook www.facebook.com/DemetriusAssociation sau la adresa de e-mail [email protected].

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.

COMUNICAT DE PRESĂ 

Iași, 27.11.2020

Lansarea proiectului Educație incluzivă și interactivă în muzee: schimb de bune practici –EinMu

Asociația DEMETRIUS anunță lansarea proiectului ,,Educație incluzivă și interactivă în muzee: schimb de bune practici -EInMu” în cadrul Programului Erasmus+, Parteneriate Strategice pentru Educație Şcolară, care va fi implementat împreună cu parteneri din Lituania, Italia și Grecia.

Proiectul are o perioadă de implementare de 24 luni, începând cu data de 1.11.2020, iar bugetul aprobat are o valoare totală de 54630 euro.

Acest proiect are ca scop schimbarea percepției asupra muzeelor și abordarea lor cu scop  pedagogic pentru activități educative inovative, care vor contribui la recunoașterea valorii exponatelor muzeale și în același timp la recunoașterea lor ca și surse de educație alternativă.

Grupul țintă al proiectului este format din  profesori de desen, istorie, literatură și geografie și elevi cu vârste cuprinse între 7-15 ani.

Proiectul va contribui la creșterea gradului de conștientizare asupra posibilității de a utiliza muzeele ca abordare pedagogică prin intermediul a două cursuri de formare și schimburi de experientă în timpul cărora profesorii școlilor asociate vor avea ocazia să se întâlnească și să discute despre implementarea educației în muzee. La realizarea acestui obiectiv vor contribui de asemenea și seminariile de o zi pentru intruirea formatorilor, realizarea broșurilor despre toate planurile de lecție ce vor fi distribuite în fiecare țară parteneră și realizarea de videoclipuri pentru fiecare lecție ce vor fi înregistrate și încărcate pe pagina YouTube.

Proiectul mai cuprinde sesiuni locale de training pilot cu peste 90 de profesori care vor dobândi calificarea suplimentară de a preda în mediul muzeal și workshopuri interdisciplinare pentru 240 elevi care vor avea loc în cadrul unui muzeu.

Activitățile de diseminare, evenimentele de conștientizare și materialele elaborate în timpul implementării proiectului vor contribui la construirea unei legături mai puternice între școală și muzee, precum și la conștientizarea faptului că muzeul poate constitui un excelent loc pentru furnizarea educației non-formale.

Mai multe detalii despre derularea proiectului puteți gasi pe website-ul organizației www.demetrius.ro, pe pagina de facebook sau la adresa de e-mail [email protected].

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.

COMUNICAT DE PRESĂ

 Iași, 9 octombrie 2020

Lansarea proiectului ArtTera – Terapia prin artă – o resursă unică pentru dezvoltarea personală: schimb de bune practici

Asociația DEMETRIUS anunță lansarea proiectului ,,ArtTera – Terapia prin artă – o resursă unică pentru dezvoltarea personală: schimb de bune practici”  în cadrul Programului Erasmus+, Parteneriate Strategice de Tineret, care va fi implementat împreună cu parteneri din Lituania, Letonia, Portugalia şi Italia.                   

Proiectul are o perioadă de implementare de 26 luni, începând cu data de 30 septembrie 2020, iar bugetul aprobat are o valoare totală de  60545 euro.                   

Obiectivul general al proiectului este de a împărtăși exemple de bune practici în ce priveşte procesul de învățare interactivă și creativă a tinerilor cu dizabilități prin utilizarea terapiei prin artă.

Proiectul urmăreşte să dezvolte și să consolideze rețelele europene pentru predarea și învățarea tinerilor cu dizabilități, să crească capacitatea de a lucra la nivel transnațional, precum şi să îmbogățească rețeaua furnizorilor de educație pentru tinerii cu dizabilități din țările partenere și din Europa.                   

Grupul țintă al proiectului este format pe de o parte din membri ai organizațiilor partenere și din persoane care lucrează în domeniul educaţiei pentru tineret – profesori, tutori, mentori, asistenţi sociali, lucrători de tineret şi alte persoane implicate în educarea tinerilor, care îşi vor extinde şi dezvolta competenţele cu privire la metodele de terapie prin artă în lucrul cu tinerii cu dizabilități, iar pe de altă parte, este format din tineri, inclusiv persoane cu mai puține oportunități și persoane cu dizabilități. Partenerii planifică implicarea a peste 100 de participanți în acest proiect.                   

Proiectul va contribui la dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor educatorilor și lucrătorilor de tineret, precum și la crearea de noi oportunități de învățare pentru persoanele cu dizabilități ducând astfel la creșterea gradului de incluziune socială a acestora. Unul dintre rezultatele proiectului va fi un E-book intitulat ,,Metodologia aplicării expresive a terapiei prin artă”, E-book cu materiale pedagogice și metodologice ce va fi utilizat de lucrătorii de tineret și educatorii ce lucrează cu tineri cu dizabilităţi. Tinerii vor putea culege beneficiile acestui instrument atât în timpul proiectului, dar mai ales după finalizarea acestuia. Ei își vor îmbunătăți abilitățile și se vor putea integra mai ușor pe piața muncii și în societate. Ȋn cadrul proiectului va mai fi realizat un material video despre cursurile oferite, precum şi numeroase alte materiale promoţionale.                   

Activitățile de diseminare, evenimentele de conștientizare și materialele elaborate în timpul implementării proiectului vor contribui la îmbunătăţirea experienței disponibilă în țările europene în ce priveşte folosirea terapiei prin artă, oferind o imagine de ansamblu asupra efectelor pozitive ale folosirii acestei metode asupra tinerilor, inclusiv a tinerilor cu dizabilități.                   

Mai multe detalii despre derularea proiectului puteți gasi pe website-ul organizației www.demetrius.ro, pe pagina de facebook sau la adresa de e-mail [email protected]

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.

COMUNICAT DE PRESĂ

Iași, 8 octombrie 2020

Lansarea proiectului ,,Abilități de conștientizare și prevenire a hărțuirii și a discursului violent pe internet la copiii de vârstă școlară

Asociația DEMETRIUS anunță lansarea proiectului Abilități de conștientizare și prevenire a hărțuirii și a discursului violent pe internet la copiii de vârstă școlară’’ în cadrul Programului Erasmus+, Parteneriate Strategice de Tineret, care va fi implementat împreună cu parteneri din Turcia, Spania și Lituania.  

Proiectul are o perioadă de implementare de 24 luni, începând cu data de 1 octombrie 2020, iar bugetul aprobat are o valoare totală de 109285 euro.                   

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea gradului de conștientizare a importanței fenomenului de hărțuire pe internet a copiilor, precum și în furnizarea unei soluţii de training de interes general care să propună abilități de prevenire a bullying-ului pe internet și o gândire critică prin cooperarea dintre parteneri și schimbul de experiență, metodologii și bune practici pentru a reduce efectele și consecințele acestui fenomen în UE.                   

Grupul țintă al proiectului este format din peste 12000 de elevi ce vor participa la campania de prevenire a bullying-ului pe internet, dar și  din peste 2000 de profesori și alte persoane adulte implicate în educaţia elevilor, precum lucrători de tineret, traineri, părinţi, bunici, asistenţi sociali, profesionişti în domeniul sănătății și alţi parteneri ce vor lua parte la această campanie.

 Proiectul va contribui la diminuarea acestui fenomen global printr-o analiză a conceptului de bullying în rândul tinerilor, prin intermediul unei  serii de povestiri pentru elevi și a unei expoziții digitale de fotovoice despre bullying-ul pe internet, prin oferirea unor recomandări metodice privind „cum să protejăm tinerii activi pe rețelele sociale și cum să-i ajutăm să-și dezvolte abilitățile de prevenire și reducere a fenomenului de bullying pe internet” pentru profesori și lucratori de tineret și printr-un set de instrumente pentru intervenții și consiliere în cazurile de agresiune pe internet pentru profesori, lucrători de tineret și părinți.

 Activitățile de diseminare, evenimentele de conștientizare și materialele elaborate în timpul implementării proiectului vor contribui la prevenirea agresiunilor pe internet, a bullying-ului și a știrilor false din mass-media, îmbunătățind abilitățile de gândire critică ale profesorilor și elevilor, precum și  dezvoltarea abilităților și cunoștințelor cadrelor didactice pentru a-și putea proteja tinerii elevi de astfel de agresiuni.                   

Mai multe detalii despre derularea proiectului puteți gasi pe website-ul organizației www.demetrius.ro, pe pagina de facebook sau la adresa de e-mail [email protected]

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.

COMUNICAT DE PRESĂ                 

 Iași, 23 septembrie 2020

Lansarea proiectului JOY – Strategii inovatoare, recreative și antistres pentru tineret

Asociația DEMETRIUS împreună cu Palatul copiilor Iași anunță lansarea proiectului ,,JOY – Strategii inovatoare, recreative și antistres pentru tineret’’ în cadrul Programului Erasmus+, Parteneriate Strategice de Tineret, care va fi implementat împreună cu parteneri din Franța, Estonia, Lituania, Norvegia.                   

Proiectul are o perioadă de implementare de 24 luni, începând cu data de 1 septembrie 2020, iar bugetul aprobat are o valoare totală de 200881 euro.                   

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea gradului de conştientizare a importanţei fenomenului de epuizare în rândul tinerilor, precum şi în furnizarea unei soluţii de training de interes general care să propună metode de prevenţie, precum şi modalităţi de abordare a stresului în rândul tinerilor pe baza cooperarii între parteneri şi a schimburilor de experienţă, metodologii şi bune practici cu scopul de a reduce efectele şi consecinţele acestui fenomen în spaţiul european.                   

Grupul țintă al proiectului este format din peste 10000 de tineri cu vârsta cuprinsă între 14 şi 20 ani care vor învăţa metode de prevenire şi vor dobândi abilităţi de abordare a acestui fenomen pentru a putea face faţă temerilor şi dilemelor specifice vârstei, presiunii exercitate de colegi şi părinţi, precum şi stresului provocat de sistemul educaţional şi de necesitatea de a trăi într-o societate competitivă. Din grupul ţintă vor mai face parte şi mai mult de 30000 de lucrători de tineret, profesori şi părinţi cărora le vor fi furnizate instrumente eficiente şi atractive pentru a preveni apariţia fenomenui de epuizare în rândul tinerilor.                   

Proiectul va pregăti  un grup de 24 de lucrători de tineret din cele 5 țări partenere care vor dobândi cunoștințe, abilități și instrumente pentru a oferi mesaje clare despre pericolul apariţiei stresului la vârste fragede şi despre beneficiile prevenţiei şi metodelor de abordare a epuizării în rândul tinerilor.                    

Proiectul va contribui la diminuarea acestui fenomen global printr-o  analiză a conceptului de burnout în rândul tinerilor pe baza unor studii de caz complexe și prin colectarea de bune practici între țările partenere, o curriculă de prevenire a epuizării în rândul tinerilor, ghiduri de învăţare şi planificare a carierei pentru un management mai bun al stilului de viaţă, ghiduri pentru workshop-uri folosind diferite metode precum terapia prin artă, lucrul manual, tehnici de relaxare, drama, activităţi în aer liber, metode non-formale pentru redescoperirea bucuriei de a trăi în compania celorlalţi, precum și un pachet de training pentru prevenirea epuizării în rândul tinerilor, pachet testat la nivel internațional și local pe 180 tineri.                    

Activitățile de diseminare, evenimentele de conștientizare și materialele elaborate în timpul implementării proiectului vor contribui la prevenirea apariţiei fenomenului de epuizare în rândul grupurilor țintă, al beneficiarilor, al adulților, al autorităților publice și a altor părți interesate.                   

Mai multe detalii despre derularea proiectului puteți gasi pe website-ul organizației www.demetrius.ro, pe pagina de facebook sau la adresa de e-mail [email protected].

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.

Obiective

Promovarea unui stil de viaţă sănătos

Dezvoltarea spiritului civic

Dezvoltarea spiritului antreprenorial

Promovarea egalităţii de şanse

Promovarea diversităţii culturale

Dezvoltare personală continuă