Asociaţia Demetrius

Ȋmpreună putem crea o societate în care toţi oamenii să se simtă împliniţi.

NOUTĂŢI

COMUNICAT DE PRESĂ 

Iași, 27.11.2020

Lansarea proiectului Educație incluzivă și interactivă în muzee: schimb de bune practici –EinMu

Asociația DEMETRIUS anunță lansarea proiectului ,,Educație incluzivă și interactivă în muzee: schimb de bune practici -EInMu” în cadrul Programului Erasmus+, Parteneriate Strategice pentru Educație Şcolară, care va fi implementat împreună cu parteneri din Lituania, Italia și Grecia.

Proiectul are o perioadă de implementare de 24 luni, începând cu data de 1.11.2020, iar bugetul aprobat are o valoare totală de 54630 euro.

Acest proiect are ca scop schimbarea percepției asupra muzeelor și abordarea lor cu scop  pedagogic pentru activități educative inovative, care vor contribui la recunoașterea valorii exponatelor muzeale și în același timp la recunoașterea lor ca și surse de educație alternativă.

Grupul țintă al proiectului este format din  profesori de desen, istorie, literatură și geografie și elevi cu vârste cuprinse între 7-15 ani.

Proiectul va contribui la creșterea gradului de conștientizare asupra posibilității de a utiliza muzeele ca abordare pedagogică prin intermediul a două cursuri de formare și schimburi de experientă în timpul cărora profesorii școlilor asociate vor avea ocazia să se întâlnească și să discute despre implementarea educației în muzee. La realizarea acestui obiectiv vor contribui de asemenea și seminariile de o zi pentru intruirea formatorilor, realizarea broșurilor despre toate planurile de lecție ce vor fi distribuite în fiecare țară parteneră și realizarea de videoclipuri pentru fiecare lecție ce vor fi înregistrate și încărcate pe pagina YouTube.

Proiectul mai cuprinde sesiuni locale de training pilot cu peste 90 de profesori care vor dobândi calificarea suplimentară de a preda în mediul muzeal și workshopuri interdisciplinare pentru 240 elevi care vor avea loc în cadrul unui muzeu.

Activitățile de diseminare, evenimentele de conștientizare și materialele elaborate în timpul implementării proiectului vor contribui la construirea unei legături mai puternice între școală și muzee, precum și la conștientizarea faptului că muzeul poate constitui un excelent loc pentru furnizarea educației non-formale.

Mai multe detalii despre derularea proiectului puteți gasi pe website-ul organizației www.demetrius.ro, pe pagina de facebook sau la adresa de e-mail [email protected]

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.

COMUNICAT DE PRESĂ

 Iași, 9 octombrie 2020

Lansarea proiectului ArtTera – Terapia prin artă – o resursă unică pentru dezvoltarea personală: schimb de bune practici

Asociația DEMETRIUS anunță lansarea proiectului ,,ArtTera – Terapia prin artă – o resursă unică pentru dezvoltarea personală: schimb de bune practici”  în cadrul Programului Erasmus+, Parteneriate Strategice de Tineret, care va fi implementat împreună cu parteneri din Lituania, Letonia, Portugalia şi Italia.                   

Proiectul are o perioadă de implementare de 26 luni, începând cu data de 30 septembrie 2020, iar bugetul aprobat are o valoare totală de  60545 euro.                   

Obiectivul general al proiectului este de a împărtăși exemple de bune practici în ce priveşte procesul de învățare interactivă și creativă a tinerilor cu dizabilități prin utilizarea terapiei prin artă.

Proiectul urmăreşte să dezvolte și să consolideze rețelele europene pentru predarea și învățarea tinerilor cu dizabilități, să crească capacitatea de a lucra la nivel transnațional, precum şi să îmbogățească rețeaua furnizorilor de educație pentru tinerii cu dizabilități din țările partenere și din Europa.                   

Grupul țintă al proiectului este format pe de o parte din membri ai organizațiilor partenere și din persoane care lucrează în domeniul educaţiei pentru tineret – profesori, tutori, mentori, asistenţi sociali, lucrători de tineret şi alte persoane implicate în educarea tinerilor, care îşi vor extinde şi dezvolta competenţele cu privire la metodele de terapie prin artă în lucrul cu tinerii cu dizabilități, iar pe de altă parte, este format din tineri, inclusiv persoane cu mai puține oportunități și persoane cu dizabilități. Partenerii planifică implicarea a peste 100 de participanți în acest proiect.                   

Proiectul va contribui la dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor educatorilor și lucrătorilor de tineret, precum și la crearea de noi oportunități de învățare pentru persoanele cu dizabilități ducând astfel la creșterea gradului de incluziune socială a acestora. Unul dintre rezultatele proiectului va fi un E-book intitulat ,,Metodologia aplicării expresive a terapiei prin artă”, E-book cu materiale pedagogice și metodologice ce va fi utilizat de lucrătorii de tineret și educatorii ce lucrează cu tineri cu dizabilităţi. Tinerii vor putea culege beneficiile acestui instrument atât în timpul proiectului, dar mai ales după finalizarea acestuia. Ei își vor îmbunătăți abilitățile și se vor putea integra mai ușor pe piața muncii și în societate. Ȋn cadrul proiectului va mai fi realizat un material video despre cursurile oferite, precum şi numeroase alte materiale promoţionale.                   

Activitățile de diseminare, evenimentele de conștientizare și materialele elaborate în timpul implementării proiectului vor contribui la îmbunătăţirea experienței disponibilă în țările europene în ce priveşte folosirea terapiei prin artă, oferind o imagine de ansamblu asupra efectelor pozitive ale folosirii acestei metode asupra tinerilor, inclusiv a tinerilor cu dizabilități.                   

Mai multe detalii despre derularea proiectului puteți gasi pe website-ul organizației www.demetrius.ro, pe pagina de facebook sau la adresa de e-mail [email protected] 

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.

COMUNICAT DE PRESĂ

Iași, 8 octombrie 2020

Lansarea proiectului ,,Abilități de conștientizare și prevenire a hărțuirii și a discursului violent pe internet la copiii de vârstă școlară

Asociația DEMETRIUS anunță lansarea proiectului Abilități de conștientizare și prevenire a hărțuirii și a discursului violent pe internet la copiii de vârstă școlară’’ în cadrul Programului Erasmus+, Parteneriate Strategice de Tineret, care va fi implementat împreună cu parteneri din Turcia, Spania și Lituania.  

Proiectul are o perioadă de implementare de 24 luni, începând cu data de 1 octombrie 2020, iar bugetul aprobat are o valoare totală de 109285 euro.                   

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea gradului de conștientizare a importanței fenomenului de hărțuire pe internet a copiilor, precum și în furnizarea unei soluţii de training de interes general care să propună abilități de prevenire a bullying-ului pe internet și o gândire critică prin cooperarea dintre parteneri și schimbul de experiență, metodologii și bune practici pentru a reduce efectele și consecințele acestui fenomen în UE.                   

Grupul țintă al proiectului este format din peste 12000 de elevi ce vor participa la campania de prevenire a bullying-ului pe internet, dar și  din peste 2000 de profesori și alte persoane adulte implicate în educaţia elevilor, precum lucrători de tineret, traineri, părinţi, bunici, asistenţi sociali, profesionişti în domeniul sănătății și alţi parteneri ce vor lua parte la această campanie.

 Proiectul va contribui la diminuarea acestui fenomen global printr-o analiză a conceptului de bullying în rândul tinerilor, prin intermediul unei  serii de povestiri pentru elevi și a unei expoziții digitale de fotovoice despre bullying-ul pe internet, prin oferirea unor recomandări metodice privind „cum să protejăm tinerii activi pe rețelele sociale și cum să-i ajutăm să-și dezvolte abilitățile de prevenire și reducere a fenomenului de bullying pe internet” pentru profesori și lucratori de tineret și printr-un set de instrumente pentru intervenții și consiliere în cazurile de agresiune pe internet pentru profesori, lucrători de tineret și părinți.

 Activitățile de diseminare, evenimentele de conștientizare și materialele elaborate în timpul implementării proiectului vor contribui la prevenirea agresiunilor pe internet, a bullying-ului și a știrilor false din mass-media, îmbunătățind abilitățile de gândire critică ale profesorilor și elevilor, precum și  dezvoltarea abilităților și cunoștințelor cadrelor didactice pentru a-și putea proteja tinerii elevi de astfel de agresiuni.                   

Mai multe detalii despre derularea proiectului puteți gasi pe website-ul organizației www.demetrius.ro, pe pagina de facebook sau la adresa de e-mail [email protected] 

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.

COMUNICAT DE PRESĂ                 

 Iași, 23 septembrie 2020

Lansarea proiectului JOY – Strategii inovatoare, recreative și antistres pentru tineret

Asociația DEMETRIUS împreună cu Palatul copiilor Iași anunță lansarea proiectului ,,JOY – Strategii inovatoare, recreative și antistres pentru tineret’’ în cadrul Programului Erasmus+, Parteneriate Strategice de Tineret, care va fi implementat împreună cu parteneri din Franța, Estonia, Lituania, Norvegia.                   

Proiectul are o perioadă de implementare de 24 luni, începând cu data de 1 septembrie 2020, iar bugetul aprobat are o valoare totală de 200881 euro.                   

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea gradului de conştientizare a importanţei fenomenului de epuizare în rândul tinerilor, precum şi în furnizarea unei soluţii de training de interes general care să propună metode de prevenţie, precum şi modalităţi de abordare a stresului în rândul tinerilor pe baza cooperarii între parteneri şi a schimburilor de experienţă, metodologii şi bune practici cu scopul de a reduce efectele şi consecinţele acestui fenomen în spaţiul european.                   

Grupul țintă al proiectului este format din peste 10000 de tineri cu vârsta cuprinsă între 14 şi 20 ani care vor învăţa metode de prevenire şi vor dobândi abilităţi de abordare a acestui fenomen pentru a putea face faţă temerilor şi dilemelor specifice vârstei, presiunii exercitate de colegi şi părinţi, precum şi stresului provocat de sistemul educaţional şi de necesitatea de a trăi într-o societate competitivă. Din grupul ţintă vor mai face parte şi mai mult de 30000 de lucrători de tineret, profesori şi părinţi cărora le vor fi furnizate instrumente eficiente şi atractive pentru a preveni apariţia fenomenui de epuizare în rândul tinerilor.                   

Proiectul va pregăti  un grup de 24 de lucrători de tineret din cele 5 țări partenere care vor dobândi cunoștințe, abilități și instrumente pentru a oferi mesaje clare despre pericolul apariţiei stresului la vârste fragede şi despre beneficiile prevenţiei şi metodelor de abordare a epuizării în rândul tinerilor.                    

Proiectul va contribui la diminuarea acestui fenomen global printr-o  analiză a conceptului de burnout în rândul tinerilor pe baza unor studii de caz complexe și prin colectarea de bune practici între țările partenere, o curriculă de prevenire a epuizării în rândul tinerilor, ghiduri de învăţare şi planificare a carierei pentru un management mai bun al stilului de viaţă, ghiduri pentru workshop-uri folosind diferite metode precum terapia prin artă, lucrul manual, tehnici de relaxare, drama, activităţi în aer liber, metode non-formale pentru redescoperirea bucuriei de a trăi în compania celorlalţi, precum și un pachet de training pentru prevenirea epuizării în rândul tinerilor, pachet testat la nivel internațional și local pe 180 tineri.                    

Activitățile de diseminare, evenimentele de conștientizare și materialele elaborate în timpul implementării proiectului vor contribui la prevenirea apariţiei fenomenului de epuizare în rândul grupurilor țintă, al beneficiarilor, al adulților, al autorităților publice și a altor părți interesate.                   

Mai multe detalii despre derularea proiectului puteți gasi pe website-ul organizației www.demetrius.ro, pe pagina de facebook sau la adresa de e-mail [email protected]

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.

Obiective

Promovarea unui stil de viaţă sănătos

Dezvoltarea spiritului civic

Dezvoltarea spiritului antreprenorial

Promovarea egalităţii de şanse

Promovarea diversităţii culturale

Dezvoltare personală continuă