ArtTera – Terapia prin artă - o resursă unică pentru dezvoltarea personală: schimb de bune practici

Proiectul are o perioadă de implementare de 26 luni, începând cu data de 30 septembrie 2020, iar bugetul aprobat are o valoare totală de  60545 euro.

Proiectul a fost implementat în cadrul Programului Erasmus+, Parteneriate Strategice de Tineret, care va fi implementat împreună cu parteneri din Lituania, Letonia, Portugalia şi Italia.

Obiectivul general

Este de a împărtăși exemple de bune practici în ce priveşte procesul de învățare interactivă și creativă a tinerilor cu dizabilități prin utilizarea terapiei prin artă. Proiectul urmăreşte să dezvolte și să consolideze rețelele europene pentru predarea și învățarea tinerilor cu dizabilități, să crească capacitatea de a lucra la nivel transnațional, precum şi să îmbogățească rețeaua furnizorilor de educație pentru tinerii cu dizabilități din țările partenere și din Europa.

Proiectul va contribui la dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor educatorilor și lucrătorilor de tineret, precum și la crearea de noi oportunități de învățare pentru persoanele cu dizabilități ducând astfel la creșterea gradului de incluziune socială a acestora.

Grupul țintă

Este format pe de o parte din membri ai organizațiilor partenere și din persoane care lucrează în domeniul educaţiei pentru tineret, iar pe de altă parte, este format din tineri, inclusiv persoane cu mai puține oportunități și persoane cu dizabilități.

Rezultate

Unul dintre rezultatele proiectului va fi un E-book intitulat ,,Metodologia aplicării expresive a terapiei prin artă”, E-book cu materiale pedagogice și metodologice ce va fi utilizat de lucrătorii de tineret și educatorii ce lucrează cu tineri cu dizabilităţi. Ȋn cadrul proiectului va mai fi realizat un material video despre cursurile oferite, precum şi numeroase alte materiale promoţionale.

vIZIBILITATE &DISEMINARE