Abilităţi de conștientizare și prevenire a hărţuirii și a discursului violent pe internet la copiii de vârstă școlară - CyberAware

Durata

24 luni, începând cu data de 1 octombrie 2020

Buget

109285 euro

Obiectiv

Constă în creșterea gradului de conștientizare a importanței fenomenului de hărțuire pe internet a copiilor, precum și în furnizarea unei soluţii de training de interes general care să propună abilități de prevenire a bullying-ului pe internet și o gândire critică prin cooperarea dintre parteneri și schimbul de experiență, metodologii și bune practici pentru a reduce efectele și consecințele acestui fenomen în UE.

Parteneri

Proiect implementat împreună cu parteneri din Turcia, Spania și Lituania.

Grup țintă

Peste 12000 de elevi și peste 2000 de profesori și alte persoane adulte implicate în educaţia elevilor.

Activități

O serie de povestiri pentru elevi, o expoziție digitală de fotovoice despre bullying-ul pe internet, recomandări metodice pentru profesori și lucratori de tineret, un set de instrumente pentru intervenții și consiliere în cazurile de agresiune pe internet pentru profesori, lucrători de tineret și părinți, etc.