Activități creative pentru prevenirea bullying-ului asupra elevilor cu nevoi speciale - Creativity STOPS Bullying

Durata proiectului este de 24 luni, începând cu data de 1 martie 2021.

Proiectul a fost lansat în cadrul Programului Erasmus+, Parteneriate Strategice pentru Educație Şcolară, care va fi implementat împreună cu parteneri din Lituania, Grecia, Italia, Turcia, și Romȃnia.

Grupul țintă al proiectului este format din peste 12000 de elevi din școli speciale și mixte ce vor dobȃndi abilitӑţi de prevenire și intervenție asupra bullying-ului, un nivel crescut de empatie şi toleranță și o atitudine pozitivă, dar şi din 10000 de profesori și educatori din învățământul special și din școli mixte ce vor dobȃndi metode şi instrumente inovatoare.

Obiectivul general al proiectului constă în furnizarea unei soluţii de training de interes general care să propună abilități de prevenire şi intervenţie în cazul bullying-ului, precum şi de creștere a gradului de conștientizare a importanței fenomenului de intimidare a elevilor în şcoli ca şi problemӑ stringentӑ cu consecinţe pe termen lung asupra sӑnӑtӑţii mentale şi emoţionale a acestora.

Activitӑţile proiectului sunt:

-Curicula ,,Metode şi instrumente creative pentru prevenirea hӑrţuirii în cadrul învӑţӑmȃntului special”

-Un pachet de formare solid și extrem de inovator pentru profesori

-Linii directoare terapeutice

-ateliere creative „Povestiri despre bullying: sӑ învӑţӑm şi sӑ prevenim”

-O expoziție digitală interactivă, bazată pe povestiri

-O campanie de conștientizare a fenomenului, organizată simultan în 5 țări

Toate activitățile și rezultatele intelectuale sunt concepute pentru a încuraja incluziunea socială, dezvoltând abilitățile de conștientizare de sine, de auto-exprimare, de empatie și de comunicare ale elevilor, precum și rupând stereotipurile și schimbând atitudinea faţӑ de elevii de liceu vulnerabili și defavorizați, în special pentru cei cu deficiențe de auz.

Activitățile de diseminare, evenimentele de conștientizare și materialele elaborate în timpul implementării proiectului vor contribui la prevenirea agresiunilor și a bullying-ului, îmbunătățind abilitățile de gândire critică ale profesorilor și elevilor, precum și  dezvoltarea abilităților și cunoștințelor cadrelor didactice pentru a-și putea proteja tinerii elevi de astfel de agresiuni.