JOY – Strategii inovatoare, recreative și antistres pentru tineret

Durata proiectului:

24 de luni, începând cu data de 1 septembrie 2020

Parteneri:

Proiectul a fost lansat în cadrul Programului Erasmus+, Parteneriate Strategice de Tineret, şi va fi implementat împreună cu parteneri din Franța, Estonia, Lituania, Norvegia.

Buget:

Valoarea totală a proiectului este de 200881 Euro, sumă acoperită integral de  către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale.

Obiectivul general

Constă în creşterea gradului de conştientizare a importanţei fenomenului de epuizare în rândul tinerilor, precum şi în furnizarea unei soluţii de training de interes general care să propună metode de prevenţie, precum şi modalităţi de abordare a stresului în rândul tinerilor pe baza cooperarii între parteneri şi a schimburilor de experienţă, metodologii şi bune practici cu scopul de a reduce efectele şi consecinţele acestui fenomen în spaţiul european.

Grupul țintă:

Grupul țintă al proiectului este format din peste 10000 de tineri cu vârsta cuprinsă între 14 şi 20 ani şi mai mult de 30000 de lucrători de tineret, profesori şi părinţi cărora le vor fi furnizate instrumente eficiente şi atractive pentru a preveni apariţia fenomenului de epuizare în rândul tinerilor.

Activități:

Proiectul va contribui la diminuarea acestui fenomen global prin colectarea de bune practici între țările partenere, printr-o curriculă de prevenire a epuizării în rândul tinerilor, prin ghiduri de învăţare şi planificare a carierei pentru un management mai bun al stilului de viaţă, prin ghiduri pentru workshop-uri folosind diferite metode precum terapia prin artă, lucrul manual, tehnici de relaxare, drama, activităţi în aer liber, metode non-formale pentru redescoperirea bucuriei de a trăi în compania celorlalţi, precum și un pachet de training pentru prevenirea epuizării în rândul tinerilor, pachet testat la nivel internațional și local pe 180 tineri.